Q. Ondonórë Nómesseron Minasurië, “Enquiry into the Place-names of Gondor”

Reference ✧ VT42/17 ✧ Ondonóre Nómesseron Minaþurie “Enquiry into the Place-names of Gondor”

Elements

Ondonórë “Gondor, (lit.) Stone Land” ✧ VT42/17.1301
*nómë “place” ✧ VT42/17.1302-1 (*Nóme)
essë¹ “name” genitive plural ✧ VT42/17.1302-2 (esseron)
minaþurie “enquiry” ✧ VT42/17.1303