Q. [ᴹQ.] neltil (neltild-), n. “triangle”


ᴹQ. neltil (neltild-) n. “triangle”

References ✧ Ety/NEL, TIL

Glosses

Variations

Inflections

neltildi plural “triangle” ✧ Ety/NEL.019
neltildi plural   ✧ Ety/TIL.031

Elements

nel- “tri-” ✧ Ety/NEL.015
tilde “spike, horn” ✧ Ety/TIL.005
ᴹ√TIL “point, horn” ✧ Ety/NEL.020
ᴹ√NEL “three” ✧ Ety/TIL.036

Cognates


ᴱQ. neldenelqa n. “square, quadrilateral”

Reference ✧ QL/65 ✧ “square, quadrilateral”

Elements

nelde “three; four” ✧ QL/065.5401 (‽nelde)
nelqa “cornered” ✧ QL/065.5301