S. †Túrin Turambar Dagnir Glaurunga, “Túrin Turambar, Glaurung’s Bane”

S. †Túrin Turambar Dagnir Glaurunga, “Túrin Turambar, Glaurung’s Bane”

References ✧ S/226; SA/dagor; SI/Dagnir Glaurunga; UT/145; WJ/103; WJI/Dagnir Glaurunga

Glosses

Variations

Elements

Túrin ✧ S/226.1301
Q. Turambar “Master of Doom, Master of Fate” ✧ S/226.1302
dagnir “slayer, bane” ✧ S/226.1303; SA/dagor.014
Glaurung “Gold-worm” old-genitive ✧ S/226.1304 (GLAURUNGA)

S. dagnir an Glaurung, “slayer of Glaurung”

Reference ✧ PE17/97 ✧ “slayer of Glaurung”

Elements

dagnir “slayer, bane” ✧ PE17/097.1813
en¹ “of the” ✧ PE17/097.1909 (an)
Glaurung “Gold-worm” ✧ PE17/097.1901