Q. hérincë, n. “*little lady”

Reference ✧ UT/195.0602hérinkë

Elements

*heri “lady” ✧ UT/195.0602-1 (*héri)
*-incë “diminutive ending” ✧ UT/195.0602-2 (*-inkë)