Q. [ᴹQ.] haimë, n. “habit”


ᴹQ. haime n. “habit”

Reference ✧ Ety/KHIM ✧ “habit”

Cognates

Derivations