Q. alatúlië, n. “welcome”

Reference ✧ PE17/172.2106alatúlie “welcome”

Elements

alatulya- “to welcome”
-ië¹ “abstract noun, adverb”
al(a)-² “well, happily” ✧ PE17/172.2102 (ala-)

Q. amatúlië, n. “blessed arrival”

Reference ✧ PE17/172.2006amatúlie “blessed arrival”

Changes

Elements

ama- “*well, happily” ✧ PE17/172.2003 (ama-)