Q. [ᴹQ.] namba-, v. “to hammer”


ᴹQ. namba- v. “to hammer”

Reference ✧ Ety/NDAM ✧ “to hammer”

Cognates

Derivations