ᴱQ. long final vowels were shortened; [-SV̄] > [-SV̆]

References ✧ PE12/4

Phonetic Rule Elements

[-Sī] > [-Sĭ]
[-Sē] > [-Sĕ]
[-Sā] > [-Să]
[-Sō] > [-Sŏ]
[-Sū] > [-Sŭ]

Phonetic Rule Examples

aikʷā > aikʷa -Sā > -Să ᴱ✶aik-wa > ᴱQ. aiqa ✧ PE13/158.3607
ajnā > ajna -Sā > -Să ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aina ✧ QL/034.0401
ajstā > ajsta -Sā > -Să ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aista ✧ QL/034.0501
akasā > akasa -Sā > -Să ᴱ√aksa > ᴱQ. aksa ✧ GL/17.3504
akasā > akasa -Sā > -Să ᴱ√AKASA > ᴱQ. aksa ✧ QL/029.5901
alā > ala -Sā > -Să ᴱ√ALA¹ > ᴱQ. ala ✧ QL/029.6801
alakjā > alakja -Sā > -Să ᴱ✶alakya- > ᴱQ. alatya ✧ PE13/158.9203
alanðā > alanða -Sā > -Să ᴱ√lařa > ᴱQ. alanda ✧ QL/034.3601
aldā > alda -Sā > -Să ᴱ√ALA² > ᴱQ. alda ✧ QL/029.7601
aldā > alda -Sā > -Să ᴱ✶aldá > ᴱQ. alda ✧ PE13/136.9006
almā > alma -Sā > -Să ᴱ√ALA¹ > ᴱQ. alma ✧ QL/029.6701
amā > ama -Sā > -Să ᴱ√AMA > ᴱQ. ama ✧ QL/030.3301
ambṛtā > ambṛta -Sā > -Să ᴱ✶(a)mbrtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/137.0505
ambṛtā > ambṛta -Sā > -Să ᴱ✶a-mbṛtá > ᴱQ. ambarta ✧ PE13/159.2201
amuā > amua -Sā > -Să ᴱ√AM(U) > ᴱQ. anwa ✧ QL/030.7801
amuntā > amunta -Sā > -Să ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amunta ✧ QL/030.8001
anā > ana -Sā > -Să ᴱ√ANA > ᴱQ. ana ✧ QL/031.0901
aŋajandā > aŋajanda -Sā > -Să ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayanda ✧ QL/034.5101
apaðʲkā > apaðʲka -Sā > -Să ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaika ✧ QL/034.2601
ārā > āra -Sā > -Să ᴱ√ARA > ᴱQ. ára ✧ QL/032.1301
araβkā > araβka -Sā > -Să ᴱ√rava > ᴱQ. arauka ✧ QL/034.3401
arkʷā > arkʷa -Sā > -Să ᴱ√ARA > ᴱQ. arqa ✧ QL/032.1201
atemɸā > atemɸa -Sā > -Să ᴱ✶a · tefe- > ᴱQ. atempa ✧ QL/030.6301
awárnā > awárna -Sā > -Să ᴱ√AW̯A > ᴱQ. avarna ✧ QL/033.8601
awéstā > awésta -Sā > -Să ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/137.7901
awéstā > awésta -Sā > -Să ᴱ✶awestá > ᴱQ. avesta ✧ PE13/160.5005
awstā > awsta -Sā > -Să ᴱ√AWA > ᴱQ. austa ✧ QL/033.7001
axtā > axta -Sā > -Să ᴱ√‘AHA > ᴱQ. akta ✧ QL/029.2601
aɸestā > aɸesta -Sā > -Să ᴱ√AFA > ᴱQ. avesta ✧ QL/029.1901
aɸsā > aɸsa -Sā > -Să ᴱ√AFA > ᴱQ. apsa ✧ QL/029.2301
aβanwā > aβanwa -Sā > -Să ᴱ√AVA > ᴱQ. avanwa ✧ QL/033.5701
baltā > balta -Sā > -Să ᴱ√PALA > ᴱQ. palta ✧ QL/071.8301
boðtā > boðta -Sā > -Să ᴱ√BOÐO > ᴱQ. posta ✧ QL/075.3201
bulwā > bulwa -Sā > -Să ᴱ√PULU > ᴱQ. pulwa ✧ QL/075.7201
dagā > daga -Sā > -Să ᴱ✶dagā́ > ᴱQ. tá- ✧ PE13/161.3307
darwā > darwa -Sā > -Să ᴱ✶dar’wa- > ᴱQ. tarwa ✧ PE13/161.4402
daxrā > daxra -Sā > -Să ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāra ✧ QL/087.7701
ðōrā > ðōra -Sā > -Să ᴱ√ÐORO > ᴱQ. sōra ✧ QL/085.8701
ðʲalkā > ðʲalka -Sā > -Să ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalka ✧ QL/105.2301
ðʲatrā > ðʲatra -Sā > -Să ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yarta ✧ QL/105.4401
ðʲattā > ðʲatta -Sā > -Să ᴱ√ẎATA > ᴱQ. yatta ✧ QL/105.4302
dʲejendā > dʲejenda -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > die-’yenda > ᴱQ. dienda ✧ QL/105.6901
dʲelmā > dʲelma -Sā > -Să ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelma ✧ QL/106.0401
dʲelwā > dʲelwa -Sā > -Să ᴱ√DẎELE > ᴱQ. ’yelwa ✧ QL/106.0201
dʲendā > dʲenda -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > ᴱQ. ’yenda ✧ QL/105.6801
dʲendʲejērā > dʲendʲejēra -Sā > -Să ᴱ√DYĒ > dyen-diéra > ᴱQ. ’yendiéra ✧ QL/105.6903
dʲestā > dʲesta -Sā > -Să ᴱ√DYĒ¹ > ᴱQ. ’yesta ✧ QL/105.5901
dʲṇ̄tā > dʲṇ̄ta -Sā > -Să ᴱ✶yn̄t > ᴱQ. ’yanta ✧ QL/106.2801
ejkā > ejka -Sā > -Să ᴱ√EI̯KA > ᴱQ. †aika ✧ QL/029.3101
ektā > ekta -Sā > -Să ᴱ✶ekta- > ᴱQ. ehta ✧ PE13/158.4905
elmendā > elmenda -Sā > -Să ᴱ✶elmenda > ᴱQ. elmenda ✧ PE13/143.1405
eltā > elta -Sā > -Să ᴱ√ELE > ᴱQ. elta ✧ QL/035.5101
enā > ena -Sā > -Să ᴱ√E > ᴱQ. ena ✧ QL/034.7401
eŋgā > eŋga -Sā > -Să ᴱ√EŊE > ᴱQ. enga ✧ QL/036.0301
enjā > enja -Sā > -Să ᴱ√ENE¹ > ᴱQ. enya ✧ QL/035.6301
ennā > enna -Sā > -Să ᴱ√ENE > ᴱQ. enna ✧ QL/035.7101
enwā > enwa -Sā > -Să ᴱ√E > ᴱQ. enwa ✧ QL/034.7901
erdā > erda -Sā > -Să ᴱ√ERE > ᴱQ. erda ✧ QL/036.0901
ettā > etta -Sā > -Să ᴱ√ETE > ᴱQ. etta ✧ QL/036.7001
fḹkwā > fḹkwa -Sā > -Să ᴱ√FḶKḶ > ᴱQ. falqa ✧ QL/038.5101
galā > gala -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kala ✧ QL/044.1201
galendā > galenda -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalenda ✧ QL/044.1601
galmā > galma -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalma ✧ QL/044.1501
galwā > galwa -Sā > -Să ᴱ√KALA > ᴱQ. kalwa ✧ QL/044.3501
gōpā > gōpa -Sā > -Să ᴱ√KOPO > ᴱQ. kópa ✧ QL/047.7701
gʷalnā > gʷalna -Sā > -Să ᴱ√GWALA¹ > ᴱQ. ’walna ✧ QL/103.1001
gʷanwā > gʷanwa -Sā > -Să ᴱ√GWĀ > ᴱQ. ’wanwa ✧ QL/102.7701
gʷelbā > gʷelba -Sā > -Să ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welba ✧ QL/103.4401
gʷenðā > gʷenða -Sā > -Să ᴱ√GWEÐE > ᴱQ. ’wenda ✧ QL/103.3201
gʷeŋgā > gʷeŋga -Sā > -Să ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wenga ✧ GL/44.7504
gʷildā > gʷilda -Sā > -Să ᴱ√GWILI > ᴱQ. ’wilda ✧ QL/104.1001
gʷinðā > gʷinða -Sā > -Să ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’winda ✧ QL/103.8601
gʷiŋkā > gʷiŋka -Sā > -Să ᴱ√WIKI > ᴱQ. ’winka ✧ QL/104.0701
gʷṝðā > gʷṝða -Sā > -Să ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. warda ✧ QL/104.6601
gʷṝθā > gʷṝθa -Sā > -Să ᴱ✶gu̯r̄́þa > ᴱQ. warda ✧ GL/44.5901
ɣaldā > ɣalda -Sā > -Să ᴱ✶ʒaldá > ᴱQ. halda ✧ PE13/144.0506
ɣardā > ɣarda -Sā > -Să ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arda ✧ QL/032.3101
ɣarwā > ɣarwa -Sā > -Să ᴱ√ƷARA > ᴱQ. arwa ✧ QL/032.3001
ɣolwejā > ɣolweja -Sā > -Să ᴱ✶ʒolwéya > ᴱQ. olwea ✧ PE13/145.3703
ɣombā > ɣomba -Sā > -Să ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. omba ✧ QL/070.2701
ɣonwā > ɣonwa -Sā > -Să ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. onwa ✧ QL/070.2601
ɣuðnā > ɣuðna -Sā > -Să ᴱ√UŘU > ᴱQ. urna ✧ QL/098.8201
ikʷistā > ikʷista -Sā > -Să ᴱ√IQI > ᴱQ. iqista ✧ QL/043.1301
ilkʷā > ilkʷa -Sā > -Să ᴱ√ILI¹ > ᴱQ. ilqa ✧ QL/042.0901
ilmā > ilma -Sā > -Să ᴱ√ILI¹ > ᴱQ. ilma ✧ QL/042.0801
injā > inja -Sā > -Să ᴱ√INI > ᴱQ. inya ✧ QL/042.7301
iŋkʷā > iŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√IMI¹ > ᴱQ. inqa ✧ QL/042.5101
-issā > issa -Sā > -Să ᴱ√ISI > ᴱQ. *-issa ✧ LT2A/Eldarissa.001-2
iswā > iswa -Sā > -Să ᴱ√ISI¹ > ᴱQ. iswa ✧ QL/043.4101
iθkā > iθka -Sā > -Să ᴱ√ISI² > ᴱQ. iska ✧ QL/043.4701
jaðā > jaða -Sā > -Să ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yara ✧ QL/105.0801
jaisā > jaisa -Sā > -Să ᴱ✶ı̯aisa > ᴱQ. yaisa ✧ GL/37.2407
jamā > jama -Sā > -Să ᴱ√Y̯AMA > ᴱQ. yāma ✧ QL/105.2801
janðā > janða -Sā > -Să ᴱ√YAÐA > ᴱQ. yanda ✧ QL/105.0701
jāβā > jāβa -Sā > -Să ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yāva ✧ QL/105.4901
jaβstā > jaβsta -Sā > -Să ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yausta ✧ QL/105.5201
jḹtā > jḹta -Sā > -Să ᴱ✶yḹta > ᴱQ. yalta ✧ QL/106.1901
kaɣʷkā > kaɣʷka -Sā > -Să ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kauka ✧ QL/045.7401
kajmā > kajma -Sā > -Să ᴱ√KAYA > ᴱQ. kaima ✧ QL/046.1101
kalā > kala -Sā > -Să ᴱ✶kalā > ᴱQ. kala ✧ GL/39.2203
kambā > kamba -Sā > -Să ᴱ√KAMA > ᴱQ. kamba ✧ QL/044.6801
kamwā > kamwa -Sā > -Să ‽ᴱ√KAMA² > ᴱQ. kanwa ✧ QL/044.7401
kapandā > kapanda -Sā > -Să ᴱ√KAPA > ᴱQ. kapanda ✧ QL/045.2201
karmā > karma -Sā > -Să ᴱ√KARA > ᴱQ. karma ✧ QL/045.2901
kaslā > kasla -Sā > -Să ᴱ✶kasla > ᴱQ. kalla ✧ PE13/140.3905
kastejā > kasteja -Sā > -Să ᴱ√KASA > ᴱQ. kastea ✧ QL/045.5701
kaxmā > kaxma -Sā > -Să ‽ᴱ√KAHA > ᴱQ. káma ✧ QL/043.7901
kaβkā > kaβka -Sā > -Să ᴱ√kava- > ᴱQ. kauka ✧ GL/25.6205
kektā > kekta -Sā > -Să ᴱ√KEKE¹ > ᴱQ. kekta ✧ QL/046.2101
keletā > keleta -Sā > -Să ᴱ√KELE > ᴱQ. keleta ✧ QL/046.3001
kīlā > kīla -Sā > -Să ᴱ√KILI > ᴱQ. kíla ✧ QL/046.6901
kinðā > kinða -Sā > -Să ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kinda ✧ QL/047.0801
kḹkā > kḹka -Sā > -Să ᴱ√KḶKḶ > ᴱQ. kalka ✧ QL/047.1801
kḹpā > kḹpa -Sā > -Să ᴱ√KLPL > ᴱQ. kalpa ✧ QL/047.2501
kṇdōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ✶kṇdōrā́ > ᴱQ. kandṓra ✧ PE12/005.2615
kṇdōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ✶kṇ̹dō̜ra > ᴱQ. kandó̹ra ✧ PE12/006.0201
kṇðōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ PME/047.4303
kṇðōrā > kṇdōra -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kandōra ✧ QL/047.4201
kṇðwā > kṇdwa -Sā > -Să ᴱ√KṆŘṆ > ᴱQ. kanwa ✧ QL/047.4101
koðʲnā > koðʲna -Sā > -Să ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koina ✧ QL/048.6001
koðʲβā > koðʲβa -Sā > -Să ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koiva ✧ QL/048.6601
kojβā > kojβa -Sā > -Să ᴱ√KOI̯-VI > ᴱQ. koiva ✧ GL/29.1802
kolwā > kolwa -Sā > -Să ᴱ√KOLO¹ > ᴱQ. kolwa ✧ QL/047.5601
kōmā > kōma -Sā > -Să ᴱ√KOMO > ᴱQ. kōma ✧ QL/047.7101
korðā > korða -Sā > -Să ᴱ√KOŘO¹ > ᴱQ. korda ✧ QL/048.0501
kormā > korma -Sā > -Să ᴱ√KORO² > ᴱQ. korma ✧ QL/048.2401
kṛkā > kṛka -Sā > -Să ᴱ√KṚKṚ > ᴱQ. karka ✧ QL/048.7501
kṛpalimā > kṛpalima -Sā > -Să ᴱ✶kṛ̹pa̜lima > ᴱQ. ka̜rpa̹lima ✧ PE12/006.0102
kumbā > kumba -Sā > -Să ᴱ√KUMU > ᴱQ. kumba ✧ QL/049.2801
kunðā > kunða -Sā > -Să ᴱ√KUŘU > ᴱQ. kunda ✧ QL/049.4804
kʷalmā > kʷalma -Sā > -Să ᴱ√QALA > ᴱQ. qalma ✧ QL/076.2101
kʷalnā > kʷalna -Sā > -Să ᴱ√QALA > ᴱQ. †qalna ✧ QL/076.2001
kʷambā > kʷamba -Sā > -Să ᴱ√QAMA > ᴱQ. qamba ✧ QL/076.3101
kʷampā > kʷampa -Sā > -Să ᴱ√QAPA > ᴱQ. qampa ✧ QL/076.4401
kʷaptā > kʷapta -Sā > -Să ᴱ√QAPA > ᴱQ. qapta ✧ QL/076.4501
kʷārā > kʷāra -Sā > -Să ᴱ√QARA > ᴱQ. qāra ✧ QL/076.5301
kʷasilla > kʷasilla -Sā > -Să ᴱ√QASA > ᴱQ. qasilla ✧ QL/076.6401
kʷetsā > kʷetsa -Sā > -Să ᴱ√QETE > ᴱQ. qetsa ✧ QL/077.0801
kʷettā > kʷetta -Sā > -Să ᴱ✶qettā̆ > ᴱQ. qetta ✧ PE13/164.8805
-kʷilnā > -kʷilna -Sā > -Să ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. -qilna ✧ QL/077.2301
kʷiŋgā > kʷiŋga -Sā > -Să ᴱ√QINGI > ᴱQ. qinga ✧ QL/077.6501
kʷiŋkʷā > kʷiŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√QIQI > ᴱQ. qinqa ✧ QL/077.7701
kʷīβā > kʷīβa -Sā > -Să ᴱ√QIV > ᴱQ. Qîva ✧ GL/29.1805
kʷḹtā > kʷḹta -Sā > -Să ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qalta ✧ QL/078.2501
kʷḷtā > kʷḷta -Sā > -Să ᴱ√QḶTḶ > ᴱQ. qilta ✧ QL/078.2401
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ✶qṇtā́ > ᴱQ. cunta ✧ PE12/011.0609
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ✶qṇ́tā > ᴱQ. qanta ✧ PE12/011.0613
kʷṇtā > kʷṇta -Sā > -Să ᴱ√QṆTṆ > ᴱQ. qanta ✧ QL/078.2901
kʷolā > kʷola -Sā > -Să ᴱ√QOLO > ᴱQ. qolda ✧ QL/078.3401
kʷonðā > kʷonða -Sā > -Să ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qonda ✧ QL/078.4901
kʷottā > kʷotta -Sā > -Să ᴱ√QOTO > ᴱQ. qotta ✧ QL/078.5701
kʷṝðā > kʷṝða -Sā > -Să ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarda ✧ QL/078.5901
kʷṝðkā > kʷṝðka -Sā > -Să ᴱ√QṚŘṚ > ᴱQ. qarka ✧ QL/078.6001
laðmā > laðma -Sā > -Să ᴱ√LAŘA > ᴱQ. larma ✧ QL/051.3201
laðʲkʷā > laðʲkʷa -Sā > -Să ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laiqa ✧ QL/052.4801
lamā > lama -Sā > -Să ᴱ√LAMA > ᴱQ. lăma ✧ QL/050.6701
lanðā > lanða -Sā > -Să ᴱ√LAŘA > ᴱQ. landa ✧ QL/051.3401
latinā > latina -Sā > -Să ᴱ√LATA > ᴱQ. latsin(a) ✧ QL/051.5101
latwā > latwa -Sā > -Să ᴱ√LATA > ᴱQ. latwa ✧ QL/051.5001
lawā > lawa -Sā > -Să ᴱ√LAW̯A > ᴱQ. Loa ✧ QL/052.3001
leikā > leika -Sā > -Să ᴱ√LAIKA > ᴱQ. laika ✧ QL/050.5501
leŋkā > leŋka -Sā > -Să ‽ᴱ√LEKE > ᴱQ. ‽lenka ✧ QL/052.8501
leŋkā > leŋka -Sā > -Să ᴱ√LENE > ᴱQ. ‽lenka ✧ QL/053.0401
lenwā > lenwa -Sā > -Să ᴱ√LENE > ᴱQ. lenwa ✧ QL/053.0501
leptā > lepta -Sā > -Să ᴱ√LEPE > ᴱQ. lepta ✧ QL/053.1801
lestā > lesta -Sā > -Să ᴱ√LESE > ᴱQ. lesta ✧ QL/053.3601
lexā > lexa -Sā > -Să ᴱ✶leχa > ᴱQ. lea ✧ GL/53.3606
leɸsā > leɸsa -Sā > -Să ‽ᴱ√LEFE > ᴱQ. lepsa ✧ QL/052.6701
liðillā > liðilla -Sā > -Să ᴱ√LIŘI > ᴱQ. lirilla ✧ QL/054.7601
lijā > lija -Sā > -Să ᴱ√LI+ya > ᴱQ. lia ✧ QL/053.4601
likʷillā > likʷilla -Sā > -Să ᴱ√LIQI > ᴱQ. liqilla ✧ QL/054.5901
likʷiltā > likʷilta -Sā > -Să ᴱ√LIQI > ᴱQ. liqilta ✧ QL/054.6201
limbā > limba -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. limba ✧ QL/053.7901
limnā > limna -Sā > -Să ᴱ√LIMI > ᴱQ. limna ✧ QL/054.1701
lindā > linda -Sā > -Să ᴱ√LINI > ᴱQ. linda ✧ QL/054.3501
ḹkā > ḹka -Sā > -Să ᴱ√ḶKḶ > ᴱQ. alka ✧ QL/030.1701
ḷkalā > ḷkala -Sā > -Să ᴱ✶ḷkălā́ > ilkắla > ᴱQ. ilcála ✧ PE12/004.3713
ḷmā > ḷma -Sā > -Să ᴱ✶ḷma > ᴱQ. ulma ✧ QL/097.2601
lṇ̄kʷā > lṇ̄kʷa -Sā > -Să ᴱ√LṆQṆ > ᴱQ. lanqa ✧ QL/055.2301
lṇtā > lṇta -Sā > -Să ᴱ√LANTAN > ᴱQ. lanta ✧ QL/051.0701
lṇtanwā > lṇtanwa -Sā > -Să ᴱ✶lṇ̹ta̜nwa > ᴱQ. lanta̹nwa ✧ PE12/006.0301
lojmā > lojma -Sā > -Să ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loima ✧ QL/056.5101
lombā > lomba -Sā > -Să ᴱ√LOMO > ᴱQ. lomba ✧ QL/055.4701
lōpā > lōpa -Sā > -Să ᴱ√LOPO > ᴱQ. lōpa ✧ QL/056.1001
lordā > lorda -Sā > -Să ᴱ√LORO > ᴱQ. lorda ✧ QL/056.2601
lustā > lusta -Sā > -Să ᴱ√LUSU > ᴱQ. lusta ✧ QL/057.1101
luxtā > luxta -Sā > -Să ᴱ√LUHU > ᴱQ. lukta ✧ QL/056.6501
maðillā > maðilla -Sā > -Să ‽ᴱ√MARA > ᴱQ. marilla ✧ QL/059.3501
maðʲrā > maðʲra -Sā > -Să ᴱ√MAẎA > ᴱQ. maira ✧ QL/060.2901
makkā > makka -Sā > -Să ᴱ√MAKA > ᴱQ. makka ✧ QL/058.0201
malakʷā > malakʷa -Sā > -Să ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. malaqa ✧ QL/058.2401
malastā > malasta -Sā > -Să ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. malasta ✧ QL/058.2601
malwā > malwa -Sā > -Să ᴱ√MALA² > ᴱQ. malwa ✧ QL/058.3501
maŋkā > maŋka -Sā > -Să ᴱ√MANGA > ᴱQ. manka ✧ QL/059.0501
marinā > marina -Sā > -Să ᴱ√MARA¹ > ᴱQ. marin(a) ✧ QL/059.2801
matsā > matsa -Sā > -Să ᴱ√MATA > ᴱQ. matsa ✧ QL/059.7901
maθkā > maθka -Sā > -Să ᴱ√MASA² > ᴱQ. maska ✧ QL/059.7101
mawā > mawa -Sā > -Să ᴱ√MAWA > mawa > ᴱQ. moa ✧ QL/060.0901
maxkʷā > maxkʷa -Sā > -Să ᴱ√MAHA > ᴱQ. maqa ✧ QL/057.6301
maxrā > maxra -Sā > -Să ᴱ√MAHA > ᴱQ. māra ✧ QL/057.4101
mbalkā > mbalka -Sā > -Să ᴱ√MALA³ > ᴱQ. malka ✧ QL/058.4401
mbaskā > mbaska -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maksa- ✧ QL/059.6101
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱQ. mb[asta] > ᴱQ. masta ✧ PE16/141.2801
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. masta ✧ QL/059.5601
mbastā > mbasta -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. mas- ✧ QL/059.5801
mbaswā > mbaswa -Sā > -Să ᴱ√M(B)ASA > ᴱQ. maswa ✧ QL/059.5901
mburjā > mburja -Sā > -Să ᴱ✶mburyá: > ᴱQ. murya ✧ PE13/139.5606
mektā > mekta -Sā > -Să ᴱ√MEKE > ᴱQ. mekta ✧ QL/060.6701
mekwā > mekwa -Sā > -Să ᴱ√MEKE > ᴱQ. meqa ✧ QL/060.6601
mellā > mella -Sā > -Să ᴱ√MELE > ᴱQ. ‽mella ✧ QL/060.8101
melwā > melwa -Sā > -Să ᴱ√MELE > ᴱQ. melwa ✧ QL/060.8301
minijā > minija -Sā > -Să ᴱ✶miníya > ᴱQ. minya ✧ PE13/150.3303
minijā > minija -Sā > -Să ᴱ✶miníı̯ā > ᴱQ. minya ✧ PE13/164.1903
minwā > minwa -Sā > -Să ᴱ√MINI > ᴱQ. minwa ✧ QL/061.3901
mittā > mitta -Sā > -Să ᴱ√MĪ² > ᴱQ. mitta ✧ QL/061.2401
mḹðā > mḹða -Sā > -Să ᴱ√MLŘL > ᴱQ. malda ✧ QL/062.1801
mṇgðʲā > mṇgðʲa -Sā > -Să ᴱ√MṆGṆ > mnʒ+ʒ̑ǝ > mandy·ya > ᴱQ. manya ✧ QL/062.2501
mṇtʲā > mṇtʲa -Sā > -Să ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. mintya ✧ QL/062.3801
mornā > morna -Sā > -Să ᴱ√MORO > ᴱQ. morna ✧ QL/062.8001
morwā > morwa -Sā > -Să ᴱ√MORO > ᴱQ. morwa ✧ QL/062.8401
mṛðmā > mṛðma -Sā > -Să ᴱ√MṚŘṚ > ᴱQ. marma ✧ QL/063.2001
mṛkwā > mṛkwa -Sā > -Să ‽ᴱ√MṚKṚ > ᴱQ. marqa ✧ QL/063.1601
mukwā > mukwa -Sā > -Să ᴱ√MUKU > ᴱQ. muqa ✧ QL/063.3301
ŋaðʲrā > ŋaðʲra -Sā > -Să ᴱ√NAẎA > ᴱQ. naira ✧ QL/065.1101
naksā > naksa -Sā > -Să ᴱ√NAKA > ᴱQ. naksa ✧ QL/064.3501
ŋarā > ŋara -Sā > -Să ᴱ√ŊARA > ᴱQ. nara ✧ QL/064.5501
nastā > nasta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. nasta ✧ QL/064.2301
naswā > naswa -Sā > -Să ᴱ√NASA > ᴱQ. naswa ✧ QL/064.7101
naβmā > naβma -Sā > -Să ᴱ√NAVA > ᴱQ. nauma ✧ QL/065.0101
ndolpā > ndolpa -Sā > -Să ᴱ√ndolo- > ᴱQ. nolpa ✧ GL/30.3408
nelkʷā > nelkʷa -Sā > -Să ᴱ√NELE > ᴱQ. nelqa ✧ QL/065.5301
nelmā > nelma -Sā > -Să ᴱ√NELE > ᴱQ. nelma ✧ QL/065.6001
nembā > nemba -Sā > -Să ᴱ√NEME > ᴱQ. nemba ✧ QL/065.6601
nemjā > nemja -Sā > -Să ᴱ√NEME > ᴱQ. ‽nemya ✧ QL/065.6701
nestā > nesta -Sā > -Să ᴱ√NESE > ᴱQ. nesta ✧ QL/066.1101
nindʲā > nindʲa -Sā > -Să ᴱ✶nindyā > ᴱQ. ninya ✧ PE13/164.2403
ninwā > ninwa -Sā > -Să ‽ᴱ√NINI > ᴱQ. ninwa ✧ QL/066.3001
ṇkʷillā > ṇkʷilla -Sā > -Să ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ¹ > ᴱQ. unqilla ✧ QL/098.1301
nḹðā > nḹða -Sā > -Să ᴱ√nḷřḷ > ᴱQ. nalda ✧ QL/066.5401
nolwā > nolwa -Sā > -Să ᴱ√NOLO > ᴱQ. nolwa ✧ QL/067.5101
nondā > nonda -Sā > -Să ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nonda ✧ QL/066.8701
norokā > noroka -Sā > -Să ᴱ✶norokā́ > ᴱQ. norka ✧ GL/31.0306
nostā > nosta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. nosta ✧ QL/066.6501
noswā > noswa -Sā > -Să ᴱ√NOSO > ᴱQ. noswa ✧ QL/068.0101
nowā > nowa -Sā > -Să ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nua ✧ QL/067.0308
noxlā > noxla -Sā > -Să ᴱ√NOHO > ᴱQ. nōla ✧ QL/067.0801
nṛkʷā > nṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqa ✧ QL/068.1201
ṇ̄tā > ṇ̄ta -Sā > -Să ᴱ✶ṃ̄t- > ᴱQ. anta ✧ GL/19.8408
ṇtā > ṇta -Sā > -Să ᴱ✶mtā > ᴱQ. anta ✧ PE12/026.0313
nʲaðā > nʲaða -Sā > -Să ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyara ✧ QL/068.5601
nʲanðā > nʲanða -Sā > -Să ᴱ√NYAŘA > ᴱQ. nyanda ✧ QL/068.5801
ŋʷakā > ŋʷaka -Sā > -Să ᴱ✶ŋu̯a- > ᴱQ. māka ✧ GL/41.6609
oðʲwā > oðʲwa -Sā > -Să ᴱ√OẎO > ᴱQ. oiwa ✧ QL/071.6701
ojkā > ojka -Sā > -Să ᴱ√OYO > ᴱQ. oika ✧ QL/071.5901
oksā > oksa -Sā > -Să ᴱ√OSO¹ > ᴱQ. oksa ✧ QL/071.1701
okʷkā > okʷka -Sā > -Să ‽ᴱ√OQO > ᴱQ. okka ✧ QL/070.4701
oldā > olda -Sā > -Să ᴱ√OLO² > ᴱQ. olda ✧ QL/069.5501
omā > oma -Sā > -Să ᴱ√OMO > ᴱQ. oma ✧ QL/070.0201
ompā > ompa -Sā > -Să ᴱ√OMO > ᴱQ. ompa ✧ QL/070.0601
orontā > oronta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. oronta ✧ QL/070.6701
orostā > orosta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orosta ✧ QL/070.6801
ortā > orta -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orta ✧ QL/070.5901
orwā > orwa -Sā > -Să ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orwa ✧ QL/070.6901
ossā > ossa -Sā > -Să ᴱ√OSO² > ᴱQ. ossa ✧ QL/071.2201
ostā > osta -Sā > -Să ᴱ√OSO > ᴱQ. osta ✧ LT2A/Belegost.040
ostā > osta -Sā > -Să ᴱ√OSO² > ᴱQ. osta ✧ QL/071.2001
owā > owa -Sā > -Să ᴱ√OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/034.4306
owā > owa -Sā > -Să ᴱ√OWO > ᴱQ. oa ✧ QL/071.5001
oxmā > oxma -Sā > -Să ᴱ√OHO² > ᴱQ. ōma ✧ QL/069.3201
parmā > parma -Sā > -Să ᴱ√PARA > ᴱQ. parma ✧ QL/072.4401
patiŋkā > patiŋka -Sā > -Să ᴱ√PATA¹ > ᴱQ. patinka ✧ QL/072.6301
peiā > peia -Sā > -Să ᴱ✶peia > ᴱQ. pea ✧ PE13/146.9105
pelmā > pelma -Sā > -Să ᴱ√PELE¹ > ᴱQ. pelma ✧ QL/073.1601
pendā > penda -Sā > -Să ᴱ√PENE > ᴱQ. penda ✧ QL/073.3101
pentā > penta -Sā > -Să ᴱ√PETE > ᴱQ. ‽penta ✧ QL/073.6701
penwā > penwa -Sā > -Să ᴱ√PENE > ᴱQ. penwa ✧ QL/073.3201
permā > perma -Sā > -Să ᴱ√PERE > ᴱQ. perma ✧ QL/073.5601
pīkʷā > pīkʷa -Sā > -Să ᴱ√PIQI > ᴱQ. pīqa ✧ QL/074.4201
pilnā > pilna -Sā > -Să ᴱ√PILI² > ᴱQ. pilna ✧ QL/074.1101
piŋɣʷā > piŋɣʷa -Sā > -Să ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pingwa ✧ QL/074.6101
pḹtʲā > pḹtʲa -Sā > -Să ᴱ√PḶT͡YḶ > ᴱQ. paltya ✧ QL/074.7301
pṇtā > pṇta -Sā > -Să ᴱ√PṆTṆ > ᴱQ. panta ✧ QL/072.6901
pōjā > pōja -Sā > -Să ᴱ√PO > ᴱQ. pōya ✧ QL/074.8401
pojkā > pojka -Sā > -Să ᴱ√POYO > ᴱQ. poika ✧ QL/075.4901
polkā > polka -Sā > -Să ᴱ√POLO > ᴱQ. ‽polka ✧ QL/075.2201
puðmā > puðma -Sā > -Să ᴱ√PUŘU > ᴱQ. purma ✧ QL/075.8401
raðtā > raðta -Sā > -Să ᴱ√RAŘA > ᴱQ. rasta ✧ QL/079.2401
raɣʷkā > raɣʷka -Sā > -Să ᴱ√RAẆA > ᴱQ. rauka ✧ QL/079.5901
rakʷā > rakʷa -Sā > -Să ᴱ✶a-rak-wa > ᴱQ. ráqa ✧ PE13/160.2603
ranðā > ranða -Sā > -Să ᴱ√RAŘA > ᴱQ. randa ✧ QL/079.2101
ranθā > ranθa -Sā > -Să ᴱ√RAÞA > ᴱQ. ranta ✧ QL/079.2601
rawā > rawa -Sā > -Să ᴱ✶raw̯a > ᴱQ. roa ✧ QL/079.3401
raxmā > raxma -Sā > -Să ᴱ√RAHA > ᴱQ. rāma ✧ QL/078.7101
raβnā > raβna -Sā > -Să ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauna ✧ QL/079.4201
renðā > renða -Sā > -Să ᴱ√reðe > ᴱQ. renda ✧ QL/079.7202
reθstā > reθsta -Sā > -Să ᴱ√RESE > res+sta > ᴱQ. resta ✧ QL/079.6201
retʲimā > retʲima -Sā > -Să ᴱ√RET͡YE > ᴱQ. retima ✧ QL/079.8601
riðʲmā > riðʲma -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīma ✧ QL/080.3801
riðʲnā > riðʲna -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. (-)rīna ✧ QL/080.4001
riðʲsimā > riðʲsima -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rīsima ✧ QL/080.4101
riðʲstā > riðʲsta -Sā > -Să ᴱ√RIẎI > ᴱQ. rista ✧ QL/080.4301
riŋgā > riŋga -Sā > -Să ᴱ√RIŊI > ᴱQ. ringa ✧ QL/080.1601
riŋkʷā > riŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√RINI > ᴱQ. rinqa ✧ QL/080.0601
ṛmā > ṛma -Sā > -Să ᴱ√‘(A)ṚM(A)R/‘ṚMṚ > ᴱQ. arma ✧ QL/032.8401
rōmā > rōma -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. rōma ✧ QL/080.5201
rontā > ronta -Sā > -Să ᴱ√ROTO > ᴱQ. ronta ✧ QL/080.6301
rōstā > rōsta -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. rosta ✧ QL/080.5401
rōtā > rōta -Sā > -Să ᴱ√ROTO > ᴱQ. rōta ✧ QL/080.6201
ruɣjā > ruɣja -Sā > -Să ᴱ√RU’U > ᴱQ. rūya ✧ QL/080.7801
ruŋɣwā > ruŋɣwa -Sā > -Să ᴱ√RU’U > ᴱQ. ‽rungwa ✧ QL/080.8201
saðʲkʷā > saðʲkʷa -Sā > -Să ᴱ√SAẎA > ᴱQ. saiqa ✧ QL/082.4801
salmā > salma -Sā > -Să ᴱ√SALA > ᴱQ. salma ✧ QL/081.4101
sampā > sampa -Sā > -Să ᴱ√SAPA > ᴱQ. sampa ✧ QL/082.1001
saŋgā > saŋga -Sā > -Să ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sanga ✧ QL/081.6801
saŋwā > saŋwa -Sā > -Să ᴱ√SAŊA > ᴱQ. sangwa ✧ QL/081.7701
sapwā > sapwa -Sā > -Să ᴱ√SAPA > ᴱQ. satwa ✧ QL/082.0801
sarmā > sarma -Sā > -Să ᴱ√SARA > ᴱQ. sarma ✧ QL/082.1901
saθʲwā > saθʲwa -Sā > -Să ᴱ√SAH͡YA > ᴱQ. saiwa ✧ QL/081.2201
saxsōðā > saxsōða -Sā > -Să ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/018.1008
saxsōðā > saxsōða -Sā > -Să ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. saxóra ✧ PE12/021.0609
saxxōðā > saxxōða -Sā > -Să ᴱ✶saχsōđa > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/018.0805
saxxōðā > saxxōða -Sā > -Să ᴱ✶saχ-sōđā > ᴱQ. Sahóra ✧ PE12/021.0601
selkā > selka -Sā > -Să ᴱ√SELE > ᴱQ. selka ✧ QL/083.1201
sendā > senda -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. senda ✧ QL/082.6401
siktā > sikta -Sā > -Să ᴱ✶siktā > ᴱQ. sihta ✧ PE13/163.0304
silmā > silma -Sā > -Să ᴱ√SILI > ᴱQ. silma ✧ QL/083.3901
silwā > silwa -Sā > -Să ᴱ√SILI > ᴱQ. silwa ✧ QL/083.4601
simpā > simpa -Sā > -Să ᴱ√SIPI > ᴱQ. simpa ✧ QL/084.0701
siriptā > siripta -Sā > -Să ᴱ√SIRIP > ᴱQ. siripta ✧ QL/084.3301
siβildā > siβilda -Sā > -Să ᴱ√SIVI > ᴱQ. sivilda ✧ QL/084.4801
sjapā > sjapa -Sā > -Să ᴱ√saẏap- > ᴱQ. hyapa ✧ PE12/026.0508
skantā > skanta -Sā > -Să ᴱ✶skantá > ᴱQ. hanta ✧ PE13/147.1309
sleiwā > sleiwa -Sā > -Să ᴱ✶sleiwa > ᴱQ. laiwa ✧ PE13/149.4705
sḹkā > sḹka -Sā > -Să ᴱ√SḶKḶ¹ > ᴱQ. salka ✧ QL/084.5201
sḷkā > sḷka -Sā > -Să ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silka ✧ QL/086.6101
sḷpā > sḷpa -Sā > -Să ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. sulpa ✧ QL/084.6601
sḹpā > sḹpa -Sā > -Să ᴱ√SḶPḶ > ᴱQ. ‽salpa ✧ QL/084.6701
sḷtā > sḷta -Sā > -Să ᴱ√SḶTḶ > ᴱQ. silta ✧ QL/084.8301
smaikā > smaika -Sā > -Să ᴱ✶smaika- > ᴱQ. maika ✧ GL/33.4504
sṇkā > sṇka -Sā > -Să ᴱ√SṆKṆ > ᴱQ. SANKA¹ ✧ QL/085.0201
sṇtā > sṇta -Sā > -Să ᴱ√SṆTṆ > ᴱQ. santa ✧ QL/085.1901
sōðā > sōða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sōra ✧ QL/086.1205
sōlā > sōla -Sā > -Să ᴱ√SOLO > ᴱQ. sōla ✧ QL/085.6901
sōmā > sōma -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. sōma ✧ QL/085.4901
sonðā > sonða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/085.8601
sonðā > sonða -Sā > -Să ᴱ√SOŘO > ᴱQ. sonda ✧ QL/086.1208
sowinā > sowina -Sā > -Să ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soina ✧ QL/086.5001
soβnā > soβna -Sā > -Să ᴱ✶souna > ᴱQ. sauna ✧ PE13/148.0802
soβsā > soβsa -Sā > -Să ᴱ√SOVO > ᴱQ. sausa ✧ QL/086.4401
sṛkʷā > sṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√SṚKṚ > ᴱQ. sarqa ✧ QL/086.5901
sṣ̄tʲā > sṣ̄tʲa -Sā > -Să ᴱ√SṢT͡YṢ > ᴱQ. sastya ✧ QL/086.6901
stainā > staina -Sā > -Să ᴱ✶stainá > ᴱQ. saina ✧ PE13/153.8301
sukjā > sukja -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. sutya ✧ QL/087.0501
suksā > suksa -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. suksa ✧ QL/087.0601
sulkā > sulka -Sā > -Să ᴱ√SUKU > ᴱQ. ‽sulka ✧ QL/087.0101
suŋkʷā > suŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√SUQU > ᴱQ. sunqa ✧ QL/087.2701
suθʲiβā > suθʲiβa -Sā > -Să ᴱ√SUH͡YU > ᴱQ. suiva ✧ QL/086.7501
suxmā > suxma -Sā > -Să ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūma ✧ QL/086.8001
swadā > swada -Sā > -Să ᴱ✶swada > ᴱQ. fara ✧ PE13/146.1906
taðwā > taðwa -Sā > -Să ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarwa ✧ QL/087.6401
tākwā > tākwa -Sā > -Să ᴱ√TAQA > ᴱQ. tāqa ✧ QL/089.2001
talā > tala -Sā > -Să ᴱ√TALA > ᴱQ. tala ✧ QL/088.4101
talkwā > talkwa -Sā > -Să ᴱ√TALA > -wa > ᴱQ. talka ✧ QL/088.4801
talmā > talma -Sā > -Să ᴱ√TALA > ᴱQ. talma ✧ QL/088.5101
tāmā > tāma -Sā > -Să ᴱ√TA > ᴱQ. tāma ✧ QL/087.5501
tamillā > tamilla -Sā > -Să ᴱ√TAMA > ᴱQ. tamilla ✧ QL/088.8101
tanðā > tanða -Sā > -Să ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tanda ✧ QL/087.6101
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√tak- > ᴱQ. tanka ✧ PE14/066.1205
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√TAKA > ᴱQ. tanka ✧ QL/088.3801
taŋkā > taŋka -Sā > -Să ᴱ√TAKA > ᴱQ. tanka ✧ QL/088.3901
tanθā > tanθa -Sā > -Să ᴱ√TAÞA > ᴱQ. tanta ✧ QL/090.0901
tarnā > tarna -Sā > -Să ᴱ√TARA¹ > ᴱQ. tarna ✧ QL/089.2601
tawmā > tawma -Sā > -Să ᴱ√TAW̯A > ᴱQ. tauma ✧ QL/090.2201
taxsōðā > taxsōða -Sā > -Să ᴱ✶taχ-sṓđā́ > ᴱQ. tahóra ✧ PE12/021.0610
taxsōðā > taxsōða -Sā > -Să ᴱ√TAHA > ᴱQ. †tahōra ✧ QL/087.8001
tekkā > tekka -Sā > -Să ᴱ√TEKE > ᴱQ. tekka ✧ QL/090.5801
teldā > telda -Sā > -Să ᴱ√TELE > ᴱQ. telda ✧ QL/090.7501
teleptā > telepta -Sā > -Să ᴱ√TELPE > ᴱQ. telepta ✧ QL/091.2701
telwā > telwa -Sā > -Să ᴱ√TEL+U > ᴱQ. telwa ✧ QL/091.4501
-tendā > -tenda -Sā > -Să ᴱ√TENE > ᴱQ. -tenda ✧ QL/091.5801
teŋkā > teŋka -Sā > -Să ᴱ√TEKE > ᴱQ. tenka ✧ QL/090.6201
tennā > tenna -Sā > -Să ᴱ√TENE > ᴱQ. tenna ✧ QL/091.5701
texā > texa -Sā > -Să ᴱ√TEHE > ᴱQ. tea ✧ QL/090.3901
timpā > timpa -Sā > -Să ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpa ✧ QL/092.7801
tinðā > tinða -Sā > -Să ᴱ√TIŘI > ᴱQ. tinda ✧ QL/093.1101
tiwkā > tiwka -Sā > -Să ᴱ√TIW̯I > ᴱQ. tiuka ✧ QL/093.3301
tḹdā > tḹda -Sā > -Să ᴱ√TḶDḶ > ᴱQ. talda ✧ QL/093.4801
tḹpā > tḹpa -Sā > -Să ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. talpa ✧ QL/093.5601
tḹtā > tḹta -Sā > -Să ᴱ√TḶTḶ > ᴱQ. talta ✧ QL/093.6501
tḷtā > tḷta -Sā > -Să ᴱ✶tḷtā́ > ᴱQ. tilta ✧ PE13/165.5303
tṇkʷā > tṇkʷa -Sā > -Să ᴱ√TṆQṆ > ᴱQ. tunqa ✧ QL/093.8401
toldā > tolda -Sā > -Să ᴱ√TOLO > ᴱQ. tolda ✧ QL/094.2001
tompā > tompa -Sā > -Să ᴱ√TOMPO > ᴱQ. tompa ✧ QL/094.4601
toŋā > toŋa -Sā > -Să ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tonga ✧ QL/094.5101
toŋwā > toŋwa -Sā > -Să ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongwa ✧ QL/094.5507
torkʷā > torkʷa -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torqa ✧ QL/094.6701
tormā > torma -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torma ✧ QL/094.6601
torwā > torwa -Sā > -Să ᴱ√TORO > ᴱQ. torwa ✧ QL/094.6201
towā > towa -Sā > -Să ᴱ✶tou̯ > ᴱQ. toa ✧ GL/71.2006
tṛkā > tṛka -Sā > -Să ᴱ√tṛk > ᴱQ. tarka ✧ GL/69.3708
tṛkā > tṛka -Sā > -Să ᴱ√TṚKṚ > ᴱQ. tarka ✧ QL/094.7201
tuakkā > tuakka -Sā > -Să ‽ᴱ√TUAKK > ᴱQ. tuakka ✧ QL/095.0301
tuðʲstā > tuðʲsta -Sā > -Să ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuista ✧ QL/096.7101
tuksā > tuksa -Sā > -Să ᴱ√TUKSA > ᴱQ. tuksa ✧ QL/095.1001
tulmā > tulma -Sā > -Să ᴱ√TULU > ᴱQ. tulma ✧ QL/095.2801
tuluŋkā > tuluŋka -Sā > -Să ᴱ√TULUK > ᴱQ. tulunka ✧ QL/095.3301
tumnā > tumna -Sā > -Să ᴱ√TUM(B)U² > ᴱQ. tumna ✧ QL/095.4701
turkʷimā > turkʷima -Sā > -Să ᴱ√TURU > ᴱQ. turqima ✧ QL/096.0501
turwā > turwa -Sā > -Să ᴱ√TURU > ᴱQ. turwa ✧ QL/096.0901
θermā > θerma -Sā > -Să ᴱ√SERE > ᴱQ. serma ✧ QL/083.2301
θḷðā > θḷða -Sā > -Să ᴱ√ÞḶÐḶ > ᴱQ. silda ✧ QL/084.7001
θṇkā > θṇka -Sā > -Să ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanka² ✧ QL/085.0301
θʲṇðā > θʲṇða -Sā > -Să ᴱ√HYAŘA > ᴱQ. hyanda ✧ QL/041.5301
tʲaβstā > tʲaβsta -Sā > -Să ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyausta ✧ QL/049.7801
tʲūkā > tʲūka -Sā > -Să ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūka ✧ QL/050.1201
tʲulmā > tʲulma -Sā > -Să ᴱ√TYULU > ᴱQ. tyulma ✧ QL/050.2801
tʲūmā > tʲūma -Sā > -Să ᴱ√TYU > ᴱQ. tyūma ✧ QL/050.1401
tʲurdā > tʲurda -Sā > -Să ᴱ√TYURU > ᴱQ. tyurda ✧ QL/050.3601
ūkʷā > ūkʷa -Sā > -Să ᴱ√UQU > ᴱQ. ūqa ✧ QL/098.4701
ulkā > ulka -Sā > -Să ᴱ√ULU² > ᴱQ. ulca ✧ QL/097.5501
urɣirdā > urɣirda -Sā > -Să ᴱ✶ur’-irda > ᴱQ. ulird(e)a ✧ PE13/144.3506
urwā > urwa -Sā > -Să ᴱ√URU > ᴱQ. urwa ✧ QL/098.6101
ūβā > ūβa -Sā > -Să ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. ūva ✧ QL/096.9301
wikā > wika -Sā > -Să ᴱ✶wikā > ᴱQ. vika ✧ PE13/162.8105
xambā > xamba -Sā > -Să ᴱ√HAM > ᴱQ. hamba ✧ QL/039.3701
xelkā > xelka -Sā > -Să ᴱ√HELE > ᴱQ. helka ✧ QL/039.6901
xempā > xempa -Sā > -Să ᴱ√HEPE > ᴱQ. hempa ✧ QL/040.1801
xessā > xessa -Sā > -Să ᴱ√HESE > ᴱQ. hessa ✧ QL/040.5701
xestā > xesta -Sā > -Să ᴱ√HESE > ᴱQ. hesta ✧ QL/040.4201
xiswā > xiswa -Sā > -Să ᴱ√HISI > ᴱQ. hiswa ✧ QL/040.7401
xosmā > xosma -Sā > -Să ᴱ√HOSO > ᴱQ. horma ✧ QL/041.1201
xourā > xoura -Sā > -Să ᴱ✶χou̯-ră > ᴱQ. haura ✧ GL/49.5404
xulkʷā > xulkʷa -Sā > -Să ᴱ√HULU > ᴱQ. hulqa ✧ QL/041.3001
xundā > xunda -Sā > -Să ᴱ√HUNU > ᴱQ. hunda ✧ QL/041.3501
ɸajkā > ɸajka -Sā > -Să ᴱ√FAYA > ᴱQ. faika ✧ QL/037.7505
ɸalkā > ɸalka -Sā > -Să ᴱ√FALA > ᴱQ. falka ✧ QL/037.1501
ɸamβā > ɸamβa -Sā > -Să ᴱ√FABA > ᴱQ. famba ✧ QL/036.8701
ɸansā > ɸansa -Sā > -Să ᴱ√FANA > ᴱQ. fansa ✧ QL/037.5201
ɸawstā > ɸawsta -Sā > -Să ᴱ√FAWA > ᴱQ. fausta ✧ QL/037.6301
ɸaβkā > ɸaβka -Sā > -Să ᴱ√FABA > ᴱQ. fauka ✧ QL/037.0201
ɸeŋkʷā > ɸeŋkʷa -Sā > -Să ᴱ√FEŊE > ᴱQ. fenqa ✧ QL/038.2101
ɸilmā > ɸilma -Sā > -Să ᴱ√FILI > ᴱQ. filma ✧ QL/038.2601
ɸilwā > ɸilwa -Sā > -Să ᴱ√FILI > ᴱQ. filwa ✧ QL/038.2701
ɸiŋgʷā > ɸiŋgʷa -Sā > -Să ᴱ√FIŊI > ᴱQ. fingwa ✧ QL/038.4001
ɸinwā > ɸinwa -Sā > -Să ᴱ√FINI > ᴱQ. finwa ✧ QL/038.3501
ɸoɣā > ɸoɣa -Sā > -Să ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foa ✧ QL/038.7101
ɸoɣinā > ɸoɣina -Sā > -Să ᴱ√FOƷO > ᴱQ. foina ✧ QL/038.7401
ɸoxā > ɸoxa -Sā > -Să ᴱ√foχo > ᴱQ. foa ✧ GL/36.4005
βaðʲmā > βaðʲma -Sā > -Să ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaima ✧ QL/100.4301
βaðʲtʲā > βaðʲtʲa -Sā > -Să ᴱ√VAẎA > ᴱQ. Vaitya ✧ QL/100.5101
βajmā > βajma -Sā > -Să ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaima ✧ LT1A/Vai.021
βajnā > βajna -Sā > -Să ᴱ√VAYA > ᴱQ. vaina ✧ LT1A/Vai.059
βanwā > βanwa -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vanwa ✧ QL/099.3201
βārā > βāra -Sā > -Să ᴱ√VARA > ᴱQ. vāra ✧ QL/100.1601
βarjā > βarja -Sā > -Să ᴱ√VARA > ᴱQ. varya ✧ QL/100.1301
βaskā > βaska -Sā > -Să ᴱ√VASA > ᴱQ. vaska ✧ QL/100.3501
βastā > βasta -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vasta- ✧ QL/099.3101
βaxā > βaxa -Sā > -Să ᴱ√VAHA > ᴱQ. vā² ✧ QL/099.3501
βeðtā > βeðta -Sā > -Să ᴱ√VEŘE > ᴱQ. vesta ✧ QL/101.1201
βelkā > βelka -Sā > -Să ᴱ√melek/mbelek/belek > ᴱQ. velka ✧ GL/22.5504
βentā > βenta -Sā > -Să ᴱ√VETE > ᴱQ. venta ✧ QL/101.2101
βīkā > βīka -Sā > -Să ᴱ√ > ᴱQ. vīke ✧ QL/101.2701
βiksā > βiksa -Sā > -Să ᴱ√VIKI > ᴱQ. viksa ✧ QL/101.3301
βilinā > βilina -Sā > -Să ᴱ√VILI > ᴱQ. vilina ✧ QL/101.5001
βilnā > βilna -Sā > -Să ᴱ√VILI > ᴱQ. Vilya ✧ QL/101.4701
βḹdā > βḹda -Sā > -Să ᴱ√VḶŘḶ > ᴱQ. valda ✧ QL/102.0301
βḹkā > βḹka -Sā > -Să ᴱ√VḶKḶ > ᴱQ. valka ✧ QL/101.7901
βṝðā > βṝða -Sā > -Să ᴱ✶vṝđa > ᴱQ. Varda ✧ QL/102.4101
βṛkā > βṛka -Sā > -Să ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varka ✧ QL/102.5401
βṛkʷā > βṛkʷa -Sā > -Să ᴱ√VṚKṚ > ᴱQ. varqa ✧ QL/102.5601
βṛtā > βṛta -Sā > -Să ᴱ√vṛt- > ᴱQ. varta ✧ QL/102.6001
aikassē > aikasse -Sē > -Sĕ ᴱ✶aikasse > ᴱQ. aikasse ✧ GL/17.7406-2
ajē > aje -Sē > -Sĕ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. áye ✧ QL/034.0901
ajrē > ajre -Sē > -Sĕ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aire ✧ QL/034.0301
ajwē > ajwe -Sē > -Sĕ ᴱ√aı̯² > ᴱQ. aiwe ✧ GL/17.6901
amuntē > amunte -Sē > -Sĕ ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amunte ✧ QL/030.8101
aŋaðʲassē > aŋaðʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/034.5001
aŋaðʲassē > aŋaðʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/081.7406
aŋaðʲsinē > aŋaðʲsine -Sē > -Sĕ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. angaisine ✧ QL/034.5401
anariē > anarie -Sē > -Sĕ ᴱ√ANA > ᴱQ. anarie ✧ QL/031.0701
aŋaθʲassē > aŋaθʲasse -Sē > -Sĕ ᴱ√ŊAH͡YA > ᴱQ. angayasse ✧ QL/065.1001
apaðʲrē > apaðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√paẏa > ᴱQ. apaire ✧ QL/034.2501
awsiē > awsie -Sē > -Sĕ ᴱ√AW̯A > ᴱQ. ausie ✧ QL/033.8701
awtē > awte -Sē > -Sĕ ᴱ√AW̯A > autē- > ᴱQ. aute ✧ QL/033.8201
aβandē > aβande -Sē > -Sĕ ᴱ√AVA > ᴱQ. avande ✧ QL/033.5401
bulmē > bulme -Sē > -Sĕ ᴱ√PULU > ᴱQ. pulme ✧ QL/075.7001
daðʲormē > daðʲorme -Sē > -Sĕ ᴱ√TAʕA > ᴱQ. tayorme ✧ QL/087.7801
daxormē > daxorme -Sē > -Sĕ ᴱ√TAHA > tahorme > taorme > ᴱQ. torme ✧ QL/087.7804
ðʲallē > ðʲalle -Sē > -Sĕ ᴱ√ẎALA > ᴱQ. yalle ✧ QL/105.2401
dʲeðē > dʲeðe -Sē > -Sĕ ᴱ√DYEÐE > ᴱQ. ’yere ✧ QL/105.7401
dʲejē > dʲeje -Sē > -Sĕ ᴱ✶dyeye > ᴱQ. die ✧ QL/105.6401
ekki > ekke -Sē > -Sĕ ᴱ√EKE/EHE > ᴱQ. ekke ✧ QL/035.1401
endē > ende -Sē > -Sĕ ᴱ√ENE² > ᴱQ. ende ✧ QL/035.6701
enē > ene -Sē > -Sĕ ᴱ√E > ᴱQ. ene ✧ QL/034.7801
ewlē > ewle -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√EWE > ᴱQ. eule ✧ QL/036.7901
galainē > galaine -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalaine ✧ QL/044.2901
gālē > gāle -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kále ✧ QL/044.1301
gallē > galle -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalle ✧ QL/044.2501
gwindē > gwinde -Sē > -Sĕ ᴱ√QIMI > ᴱQ. (i) qinde ✧ QL/077.4301
gʷassalē > gʷassale -Sē > -Sĕ ᴱ√GWASA > ᴱQ. ’wassale ✧ QL/103.2505
gʷegiē > gʷegie -Sē > -Sĕ ᴱ✶gu̯eg- > ᴱQ. wie ✧ GL/44.7505
gʷelbē > gʷelbe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welbe ✧ QL/103.4501
gʷelwē > gʷelwe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWELE > ᴱQ. ’welwe ✧ QL/103.4301
gʷemβē > gʷemβe -Sē > -Sĕ ᴱ√GWEVE > ᴱQ. ’wembe ✧ QL/103.7801
gʷentē > gʷente -Sē > -Sĕ ᴱ√gwed² > ᴱQ. wente ✧ GL/46.5506
gʷiðtē > gʷiðte -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’wiste ✧ QL/103.8701
gʷimpelē > gʷimpele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIMI > ᴱQ. ’wimpele ✧ QL/104.2501
gʷinðelē > gʷinðele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWIÐI > ᴱQ. ’windele ✧ QL/103.8501
gʷintelē > gʷintele -Sē > -Sĕ ᴱ√GWINI > ᴱQ. ’wintele ✧ QL/104.3301
ɣolwē > ɣolwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ʒolwé: > ᴱQ. olwe ✧ PE13/145.3506
ɣolwē > ɣolwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ʒolwē > ᴱQ. holwe ✧ PE13/162.4003
ɣuŋwē > ɣuŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√GUŊU > ᴱQ. ungwe ✧ QL/098.3501
iluē > ilue -Sē > -Sĕ ᴱ√ILU > ᴱQ. ilwe ✧ QL/042.3101
imbē > imbe -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√IBI > ᴱQ. imbe ✧ QL/041.6701
īnē > īne -Sē > -Sĕ ᴱ√I > ᴱQ. íne ✧ QL/041.6301
issē > isse -Sē > -Sĕ ᴱ√ISI¹ > ᴱQ. isse ✧ QL/043.4001
itsē > itse -Sē > -Sĕ ᴱ√ITI > ᴱQ. itse ✧ QL/043.6001
jaksē > jakse -Sē > -Sĕ ᴱ✶ı̯aksĕ > ᴱQ. yakse ✧ GL/37.2501
jolmē > jolme -Sē > -Sĕ ᴱ√Y̯OLO > ᴱQ. yolme ✧ QL/106.4701
kaɣʷrē > kaɣʷre -Sē > -Sĕ ᴱ√KAẆA > ᴱQ. kaure ✧ QL/045.7701
kajmē > kajme -Sē > -Sĕ ᴱ√KAYA > ᴱQ. kaime ✧ QL/046.0601
kalendē > kalende -Sē > -Sĕ ᴱ√KALA > ᴱQ. kalende ✧ QL/044.1801
kaβnē > kaβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KAV > ᴱQ. kaune ✧ PME/045.7203
kaβnē > kaβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KAVA > ᴱQ. kaune ✧ QL/045.7101
kektelē > kektele -Sē > -Sĕ ᴱ√KEKE¹ > ᴱQ. kektele ✧ QL/046.2201
kektelē > kektele -Sē > -Sĕ ᴱ√KELE > ᴱQ. †kektele ✧ QL/046.3301
kerē > kere -Sē > -Sĕ ᴱ√KERE > ᴱQ. kere ✧ QL/046.5401
kiðmē > kiðme -Sē > -Sĕ ᴱ√KIŘI > ᴱQ. kirme ✧ QL/047.0901
kilmē > kilme -Sē > -Sĕ ᴱ√KILI > ᴱQ. kilme ✧ QL/046.7001
kṇtelē > kṇtele -Sē > -Sĕ ᴱ√KᴬNTᴬN > ᴱQ. kantele ✧ QL/045.1301
koðʲlē > koðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ✶koile > ᴱQ. koile ✧ PE13/141.2704
koðʲlē > koðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√KOẎO > ᴱQ. koire ✧ QL/048.6102
kolmē > kolme -Sē > -Sĕ ᴱ√KOLO > ᴱQ. kolme ✧ QL/047.5901
kolukē > koluke -Sē > -Sĕ ᴱ√KOLO¹ > ᴱQ. koluke ✧ QL/047.5701
kornē > korne -Sē > -Sĕ ᴱ√KORO² > ᴱQ. korne ✧ QL/048.1901
koxlē > koxle -Sē > -Sĕ ᴱ√KOHO > ᴱQ. kōle ✧ QL/047.4601
kṛpalē > kṛpale -Sē > -Sĕ ᴱ√KᴬRPᴬR > ᴱQ. karpale ✧ QL/045.4301
kuβnē > kuβne -Sē > -Sĕ ᴱ√kuv > ᴱQ. kūne ✧ PME/049.5807
kuβnē > kuβne -Sē > -Sĕ ᴱ√KUVU > ᴱQ. kūne ✧ QL/049.5701
kʷalmē > kʷalme -Sē > -Sĕ ᴱ√QALA > ᴱQ. qalme ✧ QL/076.1801
kʷalumē > kʷalume -Sē > -Sĕ ᴱ√QALA > ᴱQ. †qalume ✧ QL/076.2301
kʷamē > kʷame -Sē > -Sĕ ᴱ√QAMA > ᴱQ. qāme ✧ QL/076.2901
kʷelmē > kʷelme -Sē > -Sĕ ᴱ√QELE > ᴱQ. qelme ✧ QL/076.7001
kʷiðmē > kʷiðme -Sē > -Sĕ ᴱ√QIŘI > ᴱQ. ‽qirme ✧ QL/077.8501
kʷilē > kʷile -Sē > -Sĕ ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qile ✧ QL/077.1801
kʷiltassē > kʷiltasse -Sē > -Sĕ ᴱ√QILI¹ > ᴱQ. qiltasse ✧ QL/077.2401
kʷinē > kʷine -Sē > -Sĕ ᴱ√QINI > ᴱQ. qīne ✧ QL/077.6901
kʷḷðē > kʷḷðe -Sē > -Sĕ ᴱ√QḶŘḶ > ᴱQ. qilde ✧ QL/078.1804
kʷoðsē > kʷoðse -Sē > -Sĕ ᴱ√QOŘO > ᴱQ. qosse ✧ QL/078.5001
laðʲrē > laðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√laẏa > ᴱQ. laire ✧ PME/052.5702
laðʲrē > laðʲre -Sē > -Sĕ ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laire ✧ QL/052.4701
lamβē > lamβe -Sē > -Sĕ ᴱ√LAVA > ᴱQ. lambe ✧ QL/052.0301
lawlē > lawle -Sē > -Sĕ ᴱ√LAWA > ᴱQ. laule ✧ QL/052.1401
lawstē > lawste -Sē > -Sĕ ᴱ√LAWA > ᴱQ. lauste ✧ QL/052.1101
lewɣʷē > leɣʷme -Sē > -Sĕ ᴱ√LEẆE > ᴱQ. leume ✧ QL/053.4301
lejē > leje -Sē > -Sĕ ᴱ✶leyé > ᴱQ. lie ✧ PE13/148.5507
lempē > lempe -Sē > -Sĕ ᴱ√LEPE > ᴱQ. lempe ✧ QL/053.1701
leptilē > leptile -Sē > -Sĕ ᴱ√LEPE > ᴱQ. lepsilẹ ✧ QL/053.1901
liē > lie -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. lie ✧ QL/053.7501
lijantē > lijante -Sē > -Sĕ ᴱ√LI+ya > ᴱQ. liante ✧ QL/053.4701
lijnē > lijne -Sē > -Sĕ ᴱ√LI+ya > ᴱQ. līnẹ ✧ QL/053.4901
limbē > limbe -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. limbe ✧ QL/053.8001
limpē > limpe -Sē > -Sĕ ᴱ√LIPI > ᴱQ. limpe ✧ QL/054.4401
liŋkʷē > liŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√LIQI > ᴱQ. linqe ✧ QL/054.5601
liptē > lipte -Sē > -Sĕ ᴱ√LIPI > ᴱQ. lipte ✧ QL/054.4501
līsē > līse -Sē > -Sĕ ᴱ√LISI > ᴱQ. līse ✧ QL/055.0501
ḷkē > ḷke -Sē > -Sĕ ᴱ√(I)ḶK > ᴱQ. ilke ✧ QL/042.1501
loɣtē > loɣte -Sē > -Sĕ ᴱ√LO’O > ᴱQ. lōte ✧ QL/055.8201
lojmē > lojme -Sē > -Sĕ ᴱ√LOY̯O > ᴱQ. loime ✧ QL/056.5201
loumē > loume -Sē > -Sĕ ᴱ✶Lou̯m > Laum > ᴱQ. laume ✧ QL/051.6401
lūkē > lūke -Sē > -Sĕ ᴱ√LUKU > ᴱQ. lūke ✧ QL/056.8801
luxndē > luxnde -Sē > -Sĕ ᴱ√LUHU > ᴱQ. lunde ✧ QL/056.5801
maksē > makse -Sē > -Sĕ ᴱ√MAKA² > ᴱQ. makse ✧ QL/058.1301
mallē > malle -Sē > -Sĕ ᴱ√MALA¹ > ᴱQ. ‽malle ✧ QL/058.2901
mandē > mande -Sē > -Sĕ ᴱ√MANA > ᴱQ. mande ✧ QL/058.6901
maŋgē > maŋge -Sē > -Sĕ ᴱ√MANGA > ᴱQ. mange² ✧ QL/059.0601
mantiē > mantie -Sē > -Sĕ ᴱ✶mat- > ᴱQ. mansie ✧ PE14/058.1103
mantjē > mantje -Sē > -Sĕ ᴱ✶mat- > ᴱQ. mantye ✧ PE14/058.1104
maptalē > maptale -Sē > -Sĕ ᴱ√MAPA > ᴱQ. maptale ✧ QL/059.1701
matī > mati -Sē > -Sĕ ᴱ✶matī > ᴱQ. matsi ✧ PE14/070.2107
maθkē > maθke -Sē > -Sĕ ᴱ√MASA² > ᴱQ. maske ✧ QL/059.7201
mawlē > mawle -Sē > -Sĕ ᴱ√MAWA > ᴱQ. maule ✧ QL/060.0701
mektē > mekte -Sē > -Sĕ ᴱ√MEKE > ᴱQ. mekte ✧ QL/060.7101
mentē > mente -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√MEME > ᴱQ. mente ✧ QL/061.1001
mikʷē > mikʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√MIQI > ᴱQ. miqe ✧ QL/061.5301
mimbē > mimbe -Sē > -Sĕ ᴱ√MIMI > ᴱQ. mimbe ✧ QL/061.3501
miŋkʷē > miŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√MĪ¹ > ᴱQ. minqe ✧ QL/061.1901
mirmirē > mirmire -Sē > -Sĕ ᴱ√MIRI > [mirm]ire > ᴱQ. mirmile ✧ QL/061.6401
mirtʲinē > mirtʲine -Sē > -Sĕ ᴱ√MIRI > ᴱQ. mirtine ✧ QL/061.6202
murmē > murme -Sē > -Sĕ ᴱ√MURU > ᴱQ. murme ✧ QL/063.5201
mẓðē > mẓðe -Sē > -Sĕ ᴱ✶mẓđē > ᴱQ. mirde ✧ PE12/014.2607
naliē > nalie -Sē > -Sĕ ᴱ√NALA > ᴱQ. nalie ✧ QL/064.4001
nāsē > nāse -Sē > -Sĕ ᴱ√NASA > ᴱQ. nāse ✧ QL/064.6901
nāβē > nāβe -Sē > -Sĕ ᴱ√NAVA > ᴱQ. nāve ✧ QL/064.8201
ndoðnē > ndoðne -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√NOŘO > ᴱQ. norne ✧ QL/067.8401
ndoldarē > ndoldare -Sē > -Sĕ ᴱ√NDOLO > ᴱQ. noldare ✧ QL/065.2401
ndōrē > ndōre -Sē > -Sĕ ᴱ✶ndŏre > ᴱQ. nōre ✧ PE13/161.5101
nēgittē > nēgitte -Sē > -Sĕ ᴱ✶nēgittĕ > ᴱQ. neite ✧ GL/60.0907
neldē > nelde -Sē > -Sĕ ᴱ√NELE > ᴱQ. ‽nelde ✧ QL/065.5401
nessē > nesse -Sē > -Sĕ ᴱ√NESE > ᴱQ. nesse ✧ QL/066.1501
nextē > nexte -Sē > -Sĕ ᴱ√NEHE > ᴱQ. nekte ✧ QL/065.3401
nḹðlē > nḹðle -Sē > -Sĕ ᴱ✶nḷdle > ᴱQ. nalle ✧ QL/066.5301
noldarē > noldare -Sē > -Sĕ ᴱQ. ŇOLDO > ᴱQ. noldare ✧ QL/067.2201
ŋōlemē > ŋōleme -Sē > -Sĕ ᴱ√ŇOLO > ᴱQ. nōleme ✧ QL/067.5601
nolmē > nolme -Sē > -Sĕ ᴱ√NOLO > ᴱQ. nolme ✧ QL/067.5001
nossē > nosse -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. nosse ✧ QL/066.7001
noswē > noswe -Sē > -Sĕ ᴱ√NOSO > ᴱQ. noswe ✧ QL/067.9301
nōtē > nōte -Sē > -Sĕ ᴱ√NOTO > ᴱQ. nōte ✧ QL/067.9001
nṝgwē > nṝgwe -Sē > -Sĕ ᴱ✶nr:gwé > ᴱQ. narwe ✧ PE13/150.6807
nṛkʷelē > nṛkʷele -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚQṚ > ᴱQ. narqele ✧ QL/068.1101
nṛθilē > nṛθile -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. nardile ✧ QL/068.1801
nṛθwē > nṛθwe -Sē > -Sĕ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. narwe ✧ QL/068.1501
nustē > nuste -Sē > -Sĕ ᴱ√NUSU > ᴱQ. nuste ✧ QL/068.5001
nuxmē > nuxme -Sē > -Sĕ ᴱ√NUHU > ᴱQ. nūme ✧ QL/068.2801
nuɸtē > nuɸte -Sē > -Sĕ ᴱ√NUFU > ᴱQ. nupte ✧ QL/068.2601
nʲēnʲē > nʲēnʲe -Sē > -Sĕ ᴱ√NYEHE > ᴱQ. nyenye ✧ QL/069.0701
nʲexiē > nʲexie -Sē > -Sĕ ᴱ✶nı̯eχie > ᴱQ. nie ✧ GL/60.7803
nʲexiē > nʲexie -Sē > -Sĕ ᴱ✶nyeχie > ᴱQ. nie ✧ QL/068.7901
ōðē > ōðe -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. ōre ✧ QL/070.8501
ōðomē > ōðome -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. Orome ✧ QL/071.0601
ōðontē > ōðonte -Sē > -Sĕ ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronte ✧ QL/070.8701
oðʲnē > oðʲne -Sē > -Sĕ ᴱ√OẎO > ᴱQ. oine ✧ QL/071.6501
ojsē > ojse -Sē > -Sĕ ᴱ√OYO > ᴱQ. oise ✧ QL/071.6001
oldē > olde -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO² > ᴱQ. olde ✧ QL/069.5601
olē > ole -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. ole ✧ QL/069.4201
ōlemē > ōleme -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. ōleme ✧ QL/069.4501
olmē > olme -Sē > -Sĕ ᴱ√OLO¹ > ᴱQ. olme ✧ QL/069.4301
oŋgwē > oŋgwe -Sē > -Sĕ ᴱ√ONGO > ᴱQ. ongwe ✧ QL/070.2101
ormē > orme -Sē > -Sĕ ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. orme ✧ QL/070.6301
ornē > orne -Sē > -Sĕ ᴱ✶orne- > ᴱQ. orne ✧ PE13/164.7108
oswē > oswe -Sē > -Sĕ ᴱ√OSO¹ > ᴱQ. oswe ✧ QL/071.1601
otokē > otoke -Sē > -Sĕ ᴱ√OTO > ᴱQ. otoke ✧ QL/071.4501
ouxē > ouxe -Sē > -Sĕ ᴱ✶ou̯χe > ᴱQ. ue ✧ QL/071.5401
ouxē > ouxe -Sē > -Sĕ ᴱ√OWO > ᴱQ. UE ✧ QL/097.0401
owallē > owalle -Sē > -Sĕ ᴱ√OWO > ᴱQ. oalle ✧ QL/071.5201
paðʲmē > paðʲme -Sē > -Sĕ ᴱ√PAẎA > ᴱQ. paime ✧ QL/072.7501
palassē > palasse -Sē > -Sĕ ᴱ√Palas > ᴱQ. palasse ✧ QL/072.1701
pellē > pelle -Sē > -Sĕ ᴱ√PELE¹ > ᴱQ. pelle ✧ QL/073.1501
pīɣʷē > pīɣʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√PIẆI > ᴱQ. pīwe ✧ QL/074.5901
piɣʷlē > piɣʷle -Sē > -Sĕ ᴱ√PIẆI > ᴱQ. piule ✧ QL/074.6301
pilwē > pilwe -Sē > -Sĕ ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilwe ✧ QL/074.0301
pirimbē > pirimbe -Sē > -Sĕ ᴱ✶p’rimbe > ᴱQ. pirimbe ✧ PE13/152.6301
pirutē > pirute -Sē > -Sĕ ᴱ√PIRI > ᴱQ. pirute ✧ QL/074.5301
pisjē > pisje -Sē > -Sĕ ᴱ✶pisye > ᴱQ. pihye ✧ PE13/147.5307
pḷkʷē > pḷkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√PḶQḶ > ᴱQ. pulqe ✧ QL/074.6901
pōmē > pōme -Sē > -Sĕ ᴱ√PO > ᴱQ. pōme ✧ QL/074.8201
pusē > puse -Sē > -Sĕ ᴱ√PUSU > ᴱQ. puse ✧ QL/076.0501
pusulpē > pusulpe -Sē > -Sĕ ᴱ√PUSU > ᴱQ. pusulpe ✧ QL/076.0801
putsē > putse -Sē > -Sĕ ᴱ√PU(HU) > ᴱQ. putse ✧ QL/075.6401
raɣʷmē > raɣʷme -Sē > -Sĕ ᴱ√RAẆA > ᴱQ. raume ✧ QL/079.5801
raktē > rakte -Sē > -Sĕ ᴱ√RAKA > ᴱQ. rakte ✧ QL/078.7701
rambē > rambe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAMA > ᴱQ. rambe¹ ✧ QL/078.8301
ramwē > ramwe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAMA > ᴱQ. †ranwe ✧ QL/079.0601
ramβē > ramβe -Sē > -Sĕ ᴱ√RAVA > ᴱQ. rambe² ✧ QL/079.4301
raβstē > raβste -Sē > -Sĕ ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauste ✧ QL/079.3501
reðsē > reðse -Sē > -Sĕ ᴱ√reðe > ᴱQ. resse ✧ QL/079.7204
ressē > resse -Sē > -Sĕ ᴱ√RESE > ᴱQ. resse ✧ QL/079.6301
rimbē > rimbe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIMI > ᴱQ. rimbe ✧ QL/080.2901
riŋwē > riŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIŊI > ᴱQ. ringwe ✧ QL/080.1701
rīpē > rīpe -Sē > -Sĕ ᴱ√RIPI > ᴱQ. rīpe ✧ QL/080.2601
rōtelē > rōtele -Sē > -Sĕ ᴱ√ROTO > ᴱQ. rōtele ✧ QL/080.6501
rotsē > rotse -Sē > -Sĕ ᴱ√ROTO > ᴱQ. rotse ✧ QL/080.6101
ruɣē > ruɣe -Sē > -Sĕ ᴱ√RU’U > ᴱQ. rue ✧ QL/080.7601
saɣʷlē > saɣʷle -Sē > -Sĕ ᴱ√SAẆA > ᴱQ. saule ✧ QL/082.4001
salambē > salambe -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salambe ✧ QL/081.4301
salmē > salme -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salme ✧ QL/081.4001
salumbē > salumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√SALA > ᴱQ. salumbe ✧ QL/081.4201
sambē > sambe -Sē > -Sĕ ᴱ√SAMA > ᴱQ. sambe ✧ QL/081.5801
sampē > sampe -Sē > -Sĕ ᴱ√SAPA > ᴱQ. sampe ✧ QL/082.1101
sawkē > sawke -Sē > -Sĕ ᴱ√SAW̯A > ᴱQ. sauke ✧ QL/082.4601
sestē > seste -Sē > -Sĕ ᴱ√ > ᴱQ. (a)seste ✧ QL/082.6501
sīðē > sīðe -Sē > -Sĕ ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sīre ✧ QL/084.2301
silē > sile -Sē > -Sĕ ᴱ√SILI > ᴱQ. sile ✧ QL/083.3801
silkʷē > silkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SILI > ᴱQ. ‽silqe ✧ QL/083.4401
siripē > siripe -Sē > -Sĕ ᴱ√SIRIP > ᴱQ. sirpe ✧ QL/084.3201
ṣkʷē > ṣkʷe -Sē > -Sĕ ‽ᴱ√ṢQṢ > ᴱQ. USQE ✧ QL/098.7401
sḷkʷē > sḷkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SḶKḶ² > ᴱQ. silqe ✧ QL/086.6201
smiegē > smiege -Sē > -Sĕ ᴱ✶smiegé > ᴱQ. mie ✧ PE13/150.4102
solmē > solme -Sē > -Sĕ ᴱ√SOLO > ᴱQ. solme ✧ QL/085.5901
sowilē > sowile -Sē > -Sĕ ᴱ√SOW̯O > ᴱQ. soile ✧ QL/086.5101
soβnē > soβne -Sē > -Sĕ ᴱ√SOVO > ᴱQ. saune ✧ QL/086.4301
sṣtē > sṣte -Sē > -Sĕ ᴱ✶sṣtē > ᴱQ. siste ✧ PE12/014.2603
sūkē > sūke -Sē > -Sĕ ᴱ√SUKU > ᴱQ. sūke ✧ QL/086.9201
sūlē > sūle -Sē > -Sĕ ᴱ√SULU > ᴱQ. sūle ✧ QL/087.1401
suŋkʷē > suŋkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√SUQU > ᴱQ. sunqe ✧ QL/087.2501
suxjē > suxje -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. †sūye ✧ QL/086.7401
suxlimē > suxlime -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūlime ✧ QL/086.7701
suxnē > suxne -Sē > -Sĕ ᴱ√SUHU > ᴱQ. sūne ✧ QL/086.7901
taðassē > taðasse -Sē > -Sĕ ᴱ√TAÐA > ᴱQ. tarasse ✧ QL/087.6001
tailkʷē > tailkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ✶taı̯lkwē > ᴱQ. talqe ✧ GL/25.8705
talantē > talante -Sē > -Sĕ ᴱ√TALA > ᴱQ. talante ✧ QL/088.5301
talmē > talme -Sē > -Sĕ ᴱ√TALA > ᴱQ. talme ✧ QL/088.5201
taŋgē > taŋge -Sē > -Sĕ ᴱ√TAŊA > ᴱQ. tange ✧ QL/089.0401
tarwē > tarwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TARA¹ > ᴱQ. tarwe ✧ QL/089.2701
tastē > taste -Sē > -Sĕ ᴱ√TASA > ᴱQ. taste ✧ QL/089.8601
tawlē > tawle -Sē > -Sĕ ᴱ√TAW̯A > ᴱQ. taule ✧ QL/090.2101
taximē > taxime -Sē > -Sĕ ᴱ√TAHA > ᴱQ. Taime ✧ QL/088.0101
taβlē > taβle -Sē > -Sĕ ᴱ√TAVA > ᴱQ. taule ✧ QL/090.1201
teðtē > teðte -Sē > -Sĕ ᴱ√TEŘE > ᴱQ. teste ✧ QL/091.7901
telekʷē > telekʷe -Sē > -Sĕ ᴱ✶kelekwé > ᴱQ. telqe ✧ PE13/140.4901
telepē > telepe -Sē > -Sĕ ᴱ✶t’lépe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154.5706
telepē > telepe -Sē > -Sĕ ᴱ✶t’lḗpe > ᴱQ. telpe ✧ PE13/154.5506
telumbē > telumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√TELE > ᴱQ. telumbe ✧ QL/090.7901
temɸē > temɸe -Sē > -Sĕ ᴱ√TEFE > ᴱQ. tempe ✧ QL/090.3101
teŋwē > teŋwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TEŊE > ᴱQ. tengwe ✧ QL/091.6901
tetelassē > tetelasse -Sē > -Sĕ ᴱ✶tet’l-asse > ᴱQ. teltasse ✧ GL/70.2505
tetsē > tetse -Sē > -Sĕ ᴱ√TETE > ᴱQ. tetse ✧ QL/092.0301
tettelē > tettele -Sē > -Sĕ ᴱ√TETE > ᴱQ. tettele ✧ QL/092.0501
texiē > texie -Sē > -Sĕ ᴱ✶teχiḗ > tēye > tĕ́hie > ᴱQ. tī̆e ✧ PE12/008.4308
texsē > texse -Sē > -Sĕ ᴱ√tehe > ᴱQ. tekse ✧ PE15/69.6802
teɸiē > teɸie -Sē > -Sĕ ᴱ√TEFE > ᴱQ. tēvie ✧ QL/090.2801
tildē > tilde -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI² > ᴱQ. tilde ✧ QL/092.5101
tillē > tille -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI² > ᴱQ. tille ✧ QL/092.4801
tilwē > tilwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TILI¹ > ᴱQ. tilwe ✧ QL/092.3501
timpē > timpe -Sē > -Sĕ ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpe ✧ QL/092.7301
timpinē > timpine -Sē > -Sĕ ᴱ√TIPI > ᴱQ. timpine ✧ QL/092.7401
tinwē > tinwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TINI > ᴱQ. tinwe ✧ QL/092.6401
tirnē > tirne -Sē > -Sĕ ᴱ√TIRI > ᴱQ. tirne ✧ QL/093.0701
tōlē > tōle -Sē > -Sĕ ᴱ√TOLO > ᴱQ. tōle ✧ QL/094.2201
tuðturē > tuðture -Sē > -Sĕ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tusture ✧ QL/096.4101
tuðʲlē > tuðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√TUẎU > ᴱQ. tuile ✧ QL/096.6401
tulwē > tulwe -Sē > -Sĕ ᴱ√TULU > ᴱQ. tulwe ✧ QL/095.2601
tumbē > tumbe -Sē > -Sĕ ᴱ√TUMU¹ > ᴱQ. tumbe ✧ QL/095.4201
tūrē > tūre -Sē > -Sĕ ᴱ√TURU > ᴱQ. tūre ✧ QL/095.7501
θexŋē > θexŋe -Sē > -Sĕ ᴱ√SEHE > ᴱQ. senge ✧ QL/082.8301
θextē > θexte -Sē > -Sĕ ᴱ√SEHE > ᴱQ. sehte ✧ QL/082.7901
θṇkē > θṇke -Sē > -Sĕ ᴱ√þṇkṇ > ᴱQ. sanke ✧ QL/085.0401
tʲetsē > tʲetse -Sē > -Sĕ ᴱ√TYETE > ᴱQ. tyetse ✧ QL/050.0201
tʲulussē > tʲulusse -Sē > -Sĕ ᴱ√TYULU > ᴱQ. tyulusse ✧ QL/050.3001
ulmē > ulme -Sē > -Sĕ ᴱ√ULU > ᴱQ. ulme ✧ QL/097.4501
umbē > umbe -Sē > -Sĕ ᴱ√Ū¹ > ᴱQ. umbe ✧ QL/096.9401
uswē > uswe -Sē > -Sĕ ᴱ√USU¹ > ᴱQ. uswe ✧ QL/098.7701
wijē > wije -Sē > -Sĕ ᴱ✶wiı̯ḗ > ᴱQ. vie ✧ PE13/162.8606
xatsē > xatse -Sē > -Sĕ ᴱ√HATA > ᴱQ. hatse ✧ QL/039.6401
xelkē > xelke -Sē > -Sĕ ᴱ√HELE > ᴱQ. helke ✧ QL/039.6801
xērē > xēre -Sē > -Sĕ ᴱ√HERE > ᴱQ. hēre ✧ QL/040.2301
xilθē > xilθe -Sē > -Sĕ ᴱ✶χilþē > ᴱQ. hilde ✧ GL/49.2403
xīsē > xīse -Sē > -Sĕ ᴱ√HISI > ᴱQ. híse ✧ QL/040.7201
xolālē > xolāle -Sē > -Sĕ ᴱ√HO > ᴱQ. holále ✧ QL/040.8101
xollē > xolle -Sē > -Sĕ ᴱ√HO > ᴱQ. holle ✧ QL/040.7901
xossē > xosse -Sē > -Sĕ ᴱ√HOSO > ᴱQ. hosse ✧ QL/041.1101
xulālē > xulāle -Sē > -Sĕ ᴱ√HUHU > ᴱQ. hulále ✧ QL/041.2701
ɸanōrē > ɸanōre -Sē > -Sĕ ᴱ√FANA > ᴱQ. fanōre ✧ QL/037.5001
ɸanwē > ɸanwe -Sē > -Sĕ ᴱ√FANA > ᴱQ. fanwe ✧ QL/037.5301
ɸilkʷē > ɸilkʷe -Sē > -Sĕ ᴱ√FILI > ᴱQ. filqe ✧ QL/038.2801
ɸiniē > ɸinie -Sē > -Sĕ ᴱ√FINI > ᴱQ. finië ✧ LT1A/Finwë.045
ɸoɣlē > ɸoɣle -Sē > -Sĕ ᴱ√FOƷO > ᴱQ. fôle ✧ QL/038.7501
ɸūmē > ɸūme -Sē > -Sĕ ᴱ√FUMU > ᴱQ. fūme ✧ QL/039.0201
βaðʲlē > βaðʲle -Sē > -Sĕ ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaile ✧ QL/100.4601
βaðʲnē > βaðʲne -Sē > -Sĕ ᴱ√VAẎA > ᴱQ. vaine ✧ QL/100.4201
βaksē > βakse -Sē > -Sĕ ᴱ√VAKA > ᴱQ. vakse ✧ QL/099.4601
βandē > βande -Sē > -Sĕ ᴱ√VAHA > ᴱQ. vande ✧ QL/099.3401
βandē > βande -Sē > -Sĕ ᴱ√VANA > ᴱQ. vande ✧ QL/099.8401
βarnē > βarne -Sē > -Sĕ ᴱ√VARA > ᴱQ. varne ✧ QL/100.1201
βassalē > βassale -Sē > -Sĕ ᴱ√VASA > ᴱQ. vassale ✧ QL/100.3401
βeðsē > βeðse -Sē > -Sĕ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †vesse ✧ QL/101.1002
βeltē > βelte -Sē > -Sĕ ᴱ√VETE > ᴱQ. velte ✧ QL/101.2201
βeluntē > βelunte -Sē > -Sĕ ᴱ√VELU > ᴱQ. velunte ✧ QL/100.7601
βenē > βene -Sē > -Sĕ ᴱ√VENE > venē- > ᴱQ. vene ✧ QL/100.8001
βeniē > βenie -Sē > -Sĕ ᴱ√VENE > ᴱQ. venie ✧ QL/100.8101
βiktē > βikte -Sē > -Sĕ ᴱ√VIKI > ᴱQ. vikte ✧ QL/101.3401
βīlē > βīle -Sē > -Sĕ ᴱ√VILI > ᴱQ. vīle ✧ QL/101.5101
βornē > βorne -Sē > -Sĕ ᴱ√VORO > ᴱQ. vorne ✧ QL/102.2801
βṝtʲanē > βṝtʲane -Sē > -Sĕ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyane ✧ QL/102.6701
ajnī > ajni -Sī > -Sĭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aini ✧ QL/034.1201
āmī > āmi -Sī > -Sĭ ᴱ√AMA > ᴱQ. âmi ✧ QL/030.3401
atkʷī > atkʷi -Sī > -Sĭ ᴱ√ATA > ᴱQ. aqi ✧ QL/033.2301
botī > boti -Sī > -Sĭ ᴱ√POT-I > ᴱQ. potsi ✧ QL/075.4401
daxrī > daxri -Sī > -Sĭ ᴱ√TAHA > ᴱQ. tāri ✧ QL/087.8301
eðusmānī > eðusmāni -Sī > -Sĭ ᴱ✶eruᶻmāni > ᴱQ. Erumāni ✧ QL/036.3201
ɣirdī > ɣirdi -Sī > -Sĭ ᴱ✶ʒirdī > ᴱQ. hirdi ✧ PE13/161.9507
imī > imi -Sī > -Sĭ ᴱ√IMI² > ᴱQ. imi ✧ QL/042.5901
kemī > kemi -Sī > -Sĭ ᴱ√KEME > ᴱQ. kemi ✧ QL/046.4401
lajtī > lajti -Sī > -Sĭ ᴱ√LAYA > ᴱQ. laisi ✧ LT1A/Tári-Laisi.023
lamnī > lamni -Sī > -Sĭ ᴱ✶labnai > lamnī > ᴱQ. lamni ✧ PE14/070.2605
-lēnī > -lēni -Sī > -Sĭ ᴱ√LENE > ᴱQ. lēni ✧ QL/053.0801
-lī > -li -Sī > -Sĭ ᴱ√ > ᴱQ. -li ✧ QL/053.6201
lopsī > lopsi -Sī > -Sĭ ᴱ√LOPO > ᴱQ. lopsi ✧ QL/056.1101
mauárdī > mauárdi -Sī > -Sĭ ᴱ✶mau̯ardī > ᴱQ. mawardi ✧ PE12/014.0510
mṇtʲī > mṇtʲi -Sī > -Sĭ ᴱ√MṆT͡YṆ > ᴱQ. minti ✧ QL/062.3601
mōrī > mōri -Sī > -Sĭ ᴱ√MORO > ᴱQ. mōri ✧ QL/062.7301
ṇkʷī > ṇkʷi -Sī > -Sĭ ᴱ√(U)ṆQ(U)Ṇ² > ᴱQ. unqi ✧ QL/098.1901
nṛθī > nṛθi -Sī > -Sĭ ᴱ√NṚŘṚ > ᴱQ. Nardi ✧ QL/068.1901
nʲēnī > nʲēni -Sī > -Sĭ ᴱ√NYE(NE) > ᴱQ. nyēni ✧ QL/068.7001
okʷī > okʷi -Sī > -Sĭ ‽ᴱ√OQO > ᴱQ. oqi ✧ QL/070.4601
ollī > olli -Sī > -Sĭ ᴱ√OLO² > ᴱQ. olli ✧ QL/069.5301
-pī > -pi -Sī > -Sĭ ᴱ√ > ᴱQ. -pi ✧ QL/073.8004
rāβī > rāβi -Sī > -Sĭ ᴱ√RAVA > ᴱQ. Râvi ✧ QL/079.4701
renðī > renði -Sī > -Sĭ ᴱ√reðe > ᴱQ. rendi ✧ QL/079.7203
rimbī > rimbi -Sī > -Sĭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rimbi ✧ QL/080.1108
rinmī > rinmi -Sī > -Sĭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rimni ✧ QL/080.1001
sinðī > sinði -Sī > -Sĭ ᴱ√SIŘI > ᴱQ. sindi ✧ QL/084.2201
suwī > suwi -Sī > -Sĭ ᴱ√SUẈU > ᴱQ. SUI ✧ QL/087.4301
swnī > swni -Sī > -Sĭ ᴱ✶sw(ǝ)nī́ > ᴱQ. suni ✧ PE12/026.0418
swnī > swni -Sī > -Sĭ ᴱ✶sẇǝnī́ > ᴱQ. suni ✧ QL/082.3801
tolī > toli -Sī > -Sĭ ᴱ√TOLI > ᴱQ. toli ✧ QL/094.0901
ulukwī > ulukwi -Sī > -Sĭ ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulqi ✧ QL/097.6701
xaloitī > xaloiti -Sī > -Sĭ ᴱ√HALA > ᴱQ. haloisi ✧ QL/039.2801
xerī > xeri -Sī > -Sĭ ᴱ√HERE > ᴱQ. heri ✧ QL/040.2501
xilmī > xilmi -Sī > -Sĭ ᴱ√HIL > ᴱQ. hilmi ✧ QL/040.6601
βeðī > βeði -Sī > -Sĭ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. †veri ✧ QL/101.1001
βītʲī > βītʲi -Sī > -Sĭ ᴱ√VIT͡YI > ᴱQ. vīsi- ✧ QL/101.3601
βṛðnī > βṛðni -Sī > -Sĭ ᴱ✶vṛ̆đní > ᴱQ. varni ✧ QL/102.4401
ajmō > ajmo -Sō > -Sŏ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aimo ✧ QL/034.0201
almō > almo -Sō > -Sŏ ᴱ√ALA² > ᴱQ. almo ✧ QL/029.8301
amṝtō > amṝto -Sō > -Sŏ ᴱ√mᵃrtᵃr > ᴱQ. Amarto ✧ QL/034.3001
aŋaðʲnō > aŋaðʲno -Sō > -Sŏ ᴱ√NAẎA > ᴱQ. Angaino ✧ QL/034.5203
bonðō > bonðo -Sō > -Sŏ ᴱ√BOÐO > ᴱQ. pondo ✧ QL/075.3101
bulkō > bulko -Sō > -Sŏ ᴱ√PULU > ᴱQ. pulko ✧ QL/075.7101
ðʲakkō > ðʲakko -Sō > -Sŏ ᴱ√Ẏak > ᴱQ. yakko ✧ QL/105.1301
ɣondō > ɣondo -Sō > -Sŏ ᴱ√ONO¹ > ᴱQ. ondo ✧ QL/070.2501
ɣʷaðtō > ɣʷaθto -Sō > -Sŏ ᴱ√ẆAÐA > ᴱQ. wasto ✧ QL/102.8401
inðō > inðo -Sō > -Sŏ ᴱ√IŘI > ᴱQ. indo ✧ QL/043.2001
jambō > jambo -Sō > -Sŏ ᴱ√Y̯AMA > ᴱQ. yambo ✧ QL/105.2901
jandō > jando -Sō > -Sŏ ᴱ√YA > ᴱQ. yando ✧ QL/104.9501
kamillō > kamillo -Sō > -Sŏ ‽ᴱ√KAMA² > ᴱQ. kamillo ✧ QL/044.7501
kampō > kampo -Sō > -Sŏ ᴱ√KAPA > ᴱQ. Kampo ✧ QL/045.2001
kamβō > kamβo -Sō > -Sŏ ᴱ√KAVA > ᴱQ. kambo ✧ QL/045.6901
koxuō > koxuo -Sō > -Sŏ ᴱ√KOHO > koχuo > ᴱQ. kuo ✧ QL/047.5301
kumpō > kumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUMU > ᴱQ. kumpo ✧ QL/049.3101
kumpō > kumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUPU > ᴱQ. kumpo ✧ QL/049.3501
kuptulō > kuptulo -Sō > -Sŏ ᴱ√KUPU > ᴱQ. kuptulo ✧ QL/049.3801
kʷampō > kʷampo -Sō > -Sŏ ᴱ√QAPA > ᴱQ. qampo ✧ QL/076.4601
laðʲtō > laðʲto -Sō > -Sŏ ᴱ√LAẎA > ᴱQ. laito ✧ QL/052.4901
lumβō > lumβo -Sō > -Sŏ ᴱ√LUVU > ᴱQ. lumbo ✧ QL/057.3001
lūtō > lūto -Sō > -Sŏ ᴱ√LUTU > ᴱQ. lūto ✧ QL/057.2201
mauárdō > mauárdo -Sō > -Sŏ ᴱ√MAWA > ᴱQ. mavardo ✧ QL/060.1203
mbastō > mbasto -Sō > -Sŏ ᴱ√MBARA > ᴱQ. masto ✧ QL/060.4301
mṛtō > mṛto -Sō > -Sŏ ᴱ√MṚTṚ > ᴱQ. marto ✧ QL/063.2601
mūkō > mūko -Sō > -Sŏ ᴱ√MUKU > ᴱQ. mūko ✧ QL/063.3501
naβillō > naβillo -Sō > -Sŏ ᴱ√NAVA > ᴱQ. navillo ✧ QL/065.0401
ndolmō > ndolmo -Sō > -Sŏ ᴱ√NDOLO > ᴱQ. nolmo ✧ QL/065.2301
nenðō > nenðo -Sō > -Sŏ ᴱ√NEŘE > ᴱQ. nendo ✧ QL/066.0401
nonnō > nonno -Sō > -Sŏ ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nonno ✧ QL/066.8502
notsō > notso -Sō > -Sŏ ᴱ√NOTO > ᴱQ. notso ✧ QL/067.9201
nowō > nowo -Sō > -Sŏ ᴱ√NŌ/NOWO‽/NONO‽ > ᴱQ. nuo ✧ QL/066.8501
-ō > -o -Sō > -Sŏ ᴱ✶ō > ᴱQ. -o ✧ GG/10.2006
ōðontō > ōðonto -Sō > -Sŏ ᴱ√OŘO > ᴱQ. oronto ✧ QL/070.8801
oðtō > oðto -Sō > -Sŏ ᴱ√OŘO > ᴱQ. osto ✧ QL/071.0101
orō > oro -Sō > -Sŏ ᴱ√ORO¹ > ᴱQ. oro ✧ QL/070.6101
otsō > otso -Sō > -Sŏ ᴱ√OTO > ᴱQ. ‽otso ✧ QL/071.4201
paðʲremō > paðʲremo -Sō > -Sŏ ᴱ√PAẎA > ᴱQ. pairemo ✧ QL/072.8301
panō > pano -Sō > -Sŏ ᴱ√PANA > ᴱQ. pano ✧ QL/072.2801
pelkō > pelko -Sō > -Sŏ ᴱ√PELE² > ᴱQ. pelko ✧ QL/073.2201
peltō > pelto -Sō > -Sŏ ᴱ√PELE¹ > ᴱQ. pelto ✧ QL/073.1401
pokō > poko -Sō > -Sŏ ᴱ√POKO > ᴱQ. poko ✧ QL/075.0901
pumpō > pumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√PUMU/PUPU > ᴱQ. pumpo ✧ QL/075.7501
riŋkō > riŋko -Sō > -Sŏ ᴱ√RINI > ᴱQ. rinko ✧ QL/080.0901
saðʲpō > saðʲpo -Sō > -Sŏ ᴱ√saẏap- > ᴱQ. saipo ✧ PE12/026.0506
saðʲpō > saðʲpo -Sō > -Sŏ ᴱ√SAYAPA > ᴱQ. saipo ✧ QL/082.5901
sarnō > sarno -Sō > -Sŏ ᴱ√SARA > ᴱQ. sarno ✧ QL/082.2301
silmō > silmo -Sō > -Sŏ ᴱ√SILI > ᴱQ. Silmo ✧ QL/083.4001
taβnō > taβno -Sō > -Sŏ ᴱ√TAVA > ᴱQ. tauno ✧ QL/090.1401
telimbō > telimbo -Sō > -Sŏ ᴱ√TELE > ᴱQ. telimbo ✧ QL/090.7801
tḷpō > tḷpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TḶPḶ > ᴱQ. tulpo ✧ QL/093.5801
tṇ̄pō > tṇ̄po -Sō > -Sŏ ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tampo ✧ QL/093.7801
tṇpō > tṇpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TṂPṂ > ᴱQ. tumpo ✧ QL/093.7601
toŋō > toŋo -Sō > -Sŏ ᴱ√TOŊO > ᴱQ. tongo ✧ QL/094.5404
tumbō > tumbo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUM(B)U² > ᴱQ. tumbo ✧ QL/095.4601
tumpō > tumpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUPU > ᴱQ. tumpo ✧ QL/095.6801
tunðō > tunðo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. tundo ✧ QL/096.4901
tuntō > tunto -Sō > -Sŏ ᴱ√TUN+TƎ > ᴱQ. tunto ✧ QL/095.5901
tūpō > tūpo -Sō > -Sŏ ᴱ√TUPU > ᴱQ. tūpo ✧ QL/095.6701
ɸajnō > ɸajno -Sō > -Sŏ ᴱ√FAYA > ᴱQ. faino ✧ QL/037.7701
ɸalmō > ɸalmo -Sō > -Sŏ ᴱ√FALA > ᴱQ. falmo ✧ QL/037.2201
ɸamβō > ɸamβo -Sō > -Sŏ ᴱ√FABA > ᴱQ. fambo ✧ QL/037.0101
βankō > βanko -Sō > -Sŏ ᴱ√VAKA > ᴱQ. vanko ✧ QL/099.4301
βaxkō > βaxko -Sō > -Sŏ ᴱ✶baχa > ᴱQ. vakko ✧ GL/21.4405
βṝtʲō > βṝtʲo -Sō > -Sŏ ᴱ√VṚT͡YṚ > ᴱQ. vartyo ✧ QL/102.6801
aimaktū > aimaktu -Sū > -Sŭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. aimaktu ✧ QL/034.1501
ajnū > ajnu -Sū > -Sŭ ᴱ√AY̯A > ᴱQ. ainu ✧ QL/034.1101
alū > alu -Sū > -Sŭ ᴱ√ALU > ᴱQ. alu ✧ QL/030.2801
amū > amu -Sū > -Sŭ ᴱ√AM(U) > ᴱQ. amu ✧ QL/030.7601
eðū > eðu -Sū > -Sŭ ᴱ√ERE/ESE > ᴱQ. eru ✧ QL/036.2801
enū > enu -Sū > -Sŭ ᴱ√ENU > ᴱQ. Enu ✧ QL/035.8401
gʷṛðū > gʷṛðu -Sū > -Sŭ ᴱ√GWṚÐR > ᴱQ. urdu ✧ QL/104.6501
gʷṛθū > gʷṛθu -Sū > -Sŭ ᴱ✶gu̯rþū́ > ᴱQ. urdu ✧ GL/43.5404
ilū > ilu -Sū > -Sŭ ᴱ√ILU > ᴱQ. ILU ✧ QL/042.2301-2
kanū > kanu -Sū > -Sŭ ᴱ√KANA¹ > ᴱQ. kanu ✧ QL/044.8801
kelū > kelu -Sū > -Sŭ ᴱ√KELU > ᴱQ. kelu ✧ LT1A/Kelusindi.040
kulū > kulu -Sū > -Sŭ ᴱ√KULU > ᴱQ. kulu ✧ QL/049.0801
kʷelū > kʷelu -Sū > -Sŭ ᴱ√QEL+U > ᴱQ. qelu ✧ QL/076.7801
kʷolū > kʷolu -Sū > -Sŭ ᴱ√QOLO > ᴱQ. qolu ✧ QL/078.3501
kʷṛðū > kʷṛðu -Sū > -Sŭ ᴱ√qṛđ > ᴱQ. kurdu ✧ GL/28.0807
larū > laru -Sū > -Sŭ ᴱ√LARA > ᴱQ. laru ✧ QL/051.2601
maðʲrū > maðʲru -Sū > -Sŭ ᴱ√MAẎA > ᴱQ. ‽mairu ✧ QL/060.3201
marū > maru -Sū > -Sŭ ᴱ√MARA¹ > ᴱQ. maru ✧ QL/059.3201
matū > matu -Sū > -Sŭ ᴱ√MATA > ᴱQ. matu ✧ QL/059.7701
mbṇðū > mbṇðu -Sū > -Sŭ ᴱ√Mᵇ(A)NÐ(A)N > ᴱQ. -MANDU ✧ QL/058.8302
nēnū > nēnu -Sū > -Sŭ ‽ᴱ√NENE > ᴱQ. nēnu ✧ QL/065.7301
nurrū > nurru -Sū > -Sŭ ᴱ√NURU > ᴱQ. nurru ✧ QL/068.4501
pilū > pilu -Sū > -Sŭ ᴱ√PILI¹ > ᴱQ. pilu ✧ QL/074.0201
polū > polu -Sū > -Sŭ ᴱ√POL-I > ᴱQ. ‽polu ✧ QL/075.1601
rimū > rimu -Sū > -Sŭ ᴱ√RIMI > ᴱQ. rimu ✧ QL/080.3201
riŋkū > riŋku -Sū > -Sŭ ᴱ√RINI > ᴱQ. rinku ✧ QL/080.1301
rukū > ruku -Sū > -Sŭ ᴱ√RUKU > ᴱQ. ruku ✧ QL/080.7201
suxrū > suxru -Sū > -Sŭ ᴱ√SUHU > ᴱQ. Súru ✧ LT1A/Súruli.026
tarū > taru -Sū > -Sŭ ᴱ√TARA² > ᴱQ. taru ✧ QL/089.3901
telū > telu -Sū > -Sŭ ᴱ√TEL+U > ᴱQ. telu ✧ QL/091.3901
tuðū > tuðu -Sū > -Sŭ ᴱ√TUŘU > ᴱQ. turu ✧ QL/096.3901
ukʷkū > ukʷku -Sū > -Sŭ ᴱ√UQU > ᴱQ. ukku ✧ QL/098.4601
ulukū > uluku -Sū > -Sŭ ᴱ√ULUKU > ᴱQ. ulku ✧ QL/097.6601
urū > uru -Sū > -Sŭ ᴱ√URU > ᴱQ. uru ✧ QL/098.5801
xerū > xeru -Sū > -Sŭ ᴱ√HERE > ᴱQ. heru ✧ QL/040.2401
xilū > xilu -Sū > -Sŭ ᴱ√HIL > ᴱQ. hilu ✧ QL/040.6301
ɸelū > ɸelu -Sū > -Sŭ ᴱ√FELE/FELU > ᴱQ. felu ✧ QL/038.0301
ɸṇðelū > ɸṇðelu -Sū > -Sŭ ᴱ√FṆÐṆ > ᴱQ. fandelu ✧ QL/038.5805
ɸurū > ɸuru -Sū > -Sŭ ᴱ√FURU/HURU > ᴱQ. furu ✧ LT2A/Gar Thurion.024
βeðū > βeðu -Sū > -Sŭ ᴱ√VEŘE > ᴱQ. veru ✧ QL/101.0801