Ancient Quenya Words


alaurē n. “sheen of gold”
caia- v. “[unglossed]”
kiryā n.
lammo n. “listener (spy or scout)”
makal n. “*sword”
ñgoldō n. “Noldo”
ñolda n. “dark-haired”
#ondō n.