G. redhin gedweth’ ar gadwethu “*related of kinship and marriage”

⚠️G. redhin gedweth’ ar gadwethu “*related of kinship and marriage”

Reference ✧ GL/38

Elements

redhin “related” ✧ GL/38
gedweth “kinship†, friendship” genitive elided ✧ GL/38 (gedweth’)
ar² “and, too, besides” ✧ GL/38
gadweth “union, joining; wedding” genitive ✧ GL/38 (gadwethu)