Q. Eru fai, sî, euva “*Eru (was) before, (is) now, will be (after)”

Q. Eru fai, sî, euva “*Eru (was) before, (is) now, will be (after)”

Reference ✧ PE22/147 ✧ “*Eru (was) before, (is) now, will be (after)”

Elements

Eru “The One, God” ✧ PE22/147
fai “*before of time” ✧ PE22/147
ëa- “to be, exist” future ✧ PE22/147 ((e)uva)
“now” ✧ PE22/147