T. plural nouns grammar.

T. plural nouns grammar.

Examples (plural)
Abari [← Abar] ✧ WJ/380
ēli ← ēl ✧ WJ/362
elni ← †elen ✧ WJ/362
Elloi [← Ello] ✧ WJ/373
Elloi ← Ello ✧ WJ/376
Elloi ← Ello ✧ WJI/Eldar
leperi ← leper ✧ VT47/10
leperi ← leper ✧ VT47/24
leperi ← leper ✧ VT48/5
Lindai [← #Linda] ✧ WJ/382
Lindai [← #Linda] ✧ WJI/Lindar
Pendi [← †#Pendë] ✧ WJ/362
Pendi [← †#Pendë] ✧ WJ/375
Pendi “the lacking, the poor” [← †#Pendë] ✧ WJ/408
Pendi [← †#Pendë] ✧ WJI/Pendi
Vaniai [← #Vania] ✧ WJ/383
Vaniai [← #Vania] ✧ WJI/Vanyar


ᴹT. plural nouns grammar.

Examples (plural)
Soloneldi [← Solonel] ✧ Ety/NYEL
Soloneldi ← Solonel ✧ Ety/SOL
Soloneldi “Musicians of the Shore” [← Solonel] ✧ LR/403
Soloneldi [← Solonel] ✧ LRI/Soloneldi
Soloneldi [← Solonel] ✧ MRI/Soloneldi
Soloneldi [← Solonel] ✧ SM/86
Soloneldi “Sea-elves” [← Solonel] ✧ SMI/Soloneldi
Soloneldi [← Solonel] ✧ SMI/Solosimpi
Fallinelli ← Fallinel ✧ Ety/NYEL


ᴱT. plural nouns grammar.

Examples (plural)
arni ← ar ✧ PE13/160
axati ← axas ✧ PE13/160