Q. Lambë Valarinwa “Language of the Valar”

Q. Lambë Valarinwa, “Language of the Valar”

References ✧ WJ/397; WJI/Lambë Valarinwa, Valarin

Glosses

Elements

lambë “language, tongue, dialect” ✧ WJ/397
Valarin possessive-adjectival ✧ WJ/397 (Valarinwa)