Q. Andafalassë loc. “Langstrand”

Q. Andafalassë, loc. “Langstrand”
The Quenya form of the name S. Anfalas “Langstrand” (PE17/135). It is a compound of anda “long” and falassë “shore”.

Reference ✧ PE17/135 ✧ “Langstrand”

Elements

anda “long, far”
falassë “(wave-beaten) shore, seashore, line of surf” ✧ PE17/135

Cognates