Q. alcar Oroméva “the splendour of Oromë”

Q. alcar Oroméva, “the splendour of Oromë”

Reference ✧ WJ/369 ✧ alkar Oroméva “the splendour of Oromë”

Elements

alcar “glory, splendour, radiance, brilliance” ✧ WJ/369 (alkar)
Oromë “Horn-Blowing” possessive-adjectival ✧ WJ/369 (Oroméva)