Q. infixed-imperative grammar.

Q. infixed-imperativë grammar.
Examples (infixed-imperative)
alámen(e) “go with a blessing” ← alamen imperative ✧ PE17/162
et·a·rúna [← eterúna-] imperative ono {na etrúna >> aly’ étruna >>} et·a·rúna me {va ulco >> var-úra >> var-úro >>} va úro. násan ✧ VT43/23
et·á·rúna [← eterúna-] imperative {ono >>} on’ et·á·rúna me va·úro ✧ VT43/23

Element In


ᴹQ. infixed-imperative grammar.

Element In