ᴹ✶ni-ndakubākyē, uklaina ndere “I will slay thee, wicked man”

ᴹ✶ni-ndakubākyē, uklaina ndere “I will slay thee, wicked man”

References ✧ PE21/65

Glosses

Variations

Changes

Elements

ni “I” ✧ PE21/65
#ndak- future with-2nd-sg-object ✧ PE21/65 (ndăkŭbā̆kyē); PE21/65 (ndăkŭbā̆nyē); PE21/65 (ndakubānike)
uklaina “wicked” ✧ PE21/65; PE21/65
dēr “man” objective ✧ PE21/65 (ndere); PE21/65 (ndere); PE21/65 (neređ)
ke “thou” ✧ PE21/65 (kyĕ)
ūmanā “wicked” ✧ PE21/65