ᴱQ. stops unvoiced before liquids; [dr] > [tr]

⚠️ᴱQ. stops unvoiced before liquids; [dr] > [tr]

Phonetic Rule Elements

[dr] > [tr]

Phonetic Rule Examples

adram > atram dr > tr ᴱ√TARAMA > ᴱQ. tartan ✧ QL/89