S. [N.] bregolas, n. “fierceness”

Element In


N. bregolas n. “fierceness”

References ✧ Ety/BERÉK; EtyAC/MERÉK

Glosses

Elements

bregol “violent, sudden” ✧ Ety/BERÉK.007; EtyAC/MERÉK.012 (bregol)
*-as “abstract noun”

Element In


ᴱN. branwen n. “ferocity”

Reference ✧ PE13/139 ✧ “ferocity”

Elements

brann “fierce” ✧ PE13/139.7701

G. grui adj. “ferocity, horror”

Reference ✧ GL/42 ✧ “ferocity, horror”

Element In

Derivations