T. óre nia pete nin “my heart tells me”

T. óre nia pete nin “my heart tells me”

Reference ✧ VT41/11 ✧ ōre nia pete nin “my heart tells me”

Elements

órë “heart (inner mind)” ✧ VT41/11 (ōre)
nia “my” ✧ VT41/11
pet- “to tell” aorist ✧ VT41/11 (pete)
ni “me, *I” dative ✧ VT41/11 (nin)

Cognates