ᴱQ. [β] became [u] before consonants and finally; [-β|VβC] > [-u|VuC]

⚠️ᴱQ. [β] became [u] before consonants and finally; [-β|VβC] > [-u|VuC]

Reference ✧ PE12/24 ✧ phonetics

Phonetic Rule Elements

[-β] > [-u] ✧ PE12/24 (ƀ final > u)
[VβC] > [VuC] ✧ PE12/24 (ƀ + consonant > )

Phonetic Rule Examples

aβ > au -β > -u ᴱ√AVA > ᴱQ. ‽au ✧ QL/33
kuβ > kū -β > -u ᴱ√KUVU > ᴱQ. ✧ QL/49
raβ > rau -β > -u ᴱ√RAVA > ᴱQ. Rau ✧ QL/79
araβka > arauka VβC > VuC ᴱ√rava > ᴱQ. arauka ✧ QL/34
famβa > fauka VβC > VuC ᴱ√FAɃA > ᴱQ. fauka ✧ QL/37
jaβsta > jausta VβC > VuC ᴱ√Ẏ̯AVA > ᴱQ. yausta ✧ QL/105
kaβka > kauka VβC > VuC ᴱ√kava- > ᴱQ. kauka ✧ GL/25
kaβne > kaune VβC > VuC ᴱ√KAV > ᴱQ. kaune ✧ PME/45
kaβne > kaune VβC > VuC ᴱ√KAVA > ᴱQ. kaune ✧ QL/45
kuβne > kūne VβC > VuC ᴱ√kuv > ᴱQ. kūne ✧ PME/49
kuβne > kūne VβC > VuC ᴱ√KUVU > ᴱQ. kūne ✧ QL/49
luβrē > lūre VβC > VuC ᴱ√LUVU > ᴱQ. lūre ✧ QL/57
naβma > nauma VβC > VuC ᴱ√NAVA > ᴱQ. nauma ✧ QL/65
naβst > naust VβC > VuC ᴱ√NAVA > ᴱQ. naus ✧ QL/64
naβta- > nauta- VβC > VuC ᴱ√NAVA > ᴱQ. nauta- ✧ QL/65
raβna > rauna VβC > VuC ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauna ✧ QL/79
raβste > rauste VβC > VuC ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauste ✧ QL/79
raβta- > rauta- VβC > VuC ᴱ√RAVA > ᴱQ. rauta- ✧ QL/79
soβna > souna VβC > VuC ᴱ✶souna > ᴱQ. sauna ✧ PE13/148
soβne > soune VβC > VuC ᴱ√SOVO > ᴱQ. saune ✧ QL/86
soβsa > sousa VβC > VuC ᴱ√SOVO > ᴱQ. sausa ✧ QL/86
taβle > taule VβC > VuC ᴱ√TAVA > ᴱQ. taule ✧ QL/90
taβno > tauno VβC > VuC ᴱ√TAVA > ᴱQ. tauno ✧ QL/90
tʲaβsta > tʲausta VβC > VuC ᴱ√TYAVA > ᴱQ. tyausta ✧ QL/49
ūβ- > ū- VβC > VuC ᴱ√UVU > ᴱQ. u- ✧ QL/98