ᴱQ. [kʷkʷ] became [kʷ]; [kʷkʷ] > [kʷ]

⚠️ᴱQ. [kʷkʷ] became [kʷ]; [kʷkʷ] > [kʷ]

Reference ✧ PE12/22 ✧ phonetics

Order ()

After voiceless stop assimilated to following voiceless stop except [t]

Phonetic Rule Elements

[kʷkʷ] > [kʷ] ✧ PE12/22 (qq > q)

Phonetic Rule Examples

akʷkʷi > akʷi kʷkʷ > kʷ ᴱ√ATA > ᴱQ. aqi ✧ QL/33
makʷkʷa > makʷa kʷkʷ > kʷ ᴱ√MAHA > ᴱQ. maqa ✧ QL/57
makʷkʷar > makʷar kʷkʷ > kʷ ᴱ√MATA > ᴱQ. maqar ✧ QL/60