ᴹQ. [ɸu] became [hu]; [ɸu] > [hu]

ᴹQ. [ɸu] became [hu]; [ɸu] > [hu]

Reference ✧ PE19/31

Order (02900)

Before 03000 [ɸ], [β] became [f], [v]

Phonetic Rule Elements

[ɸu] > [hu]

Phonetic Rule Examples

ɸui > hui ɸu > hu ᴹ√PHUY > Fui > ᴹQ. Hui ✧ Ety/PHUY
ɸuine > huine ɸu > hu ᴹ✶phuine > ᴹQ. huine ✧ Ety/PHUY
ɸuine > huine ɸu > hu ᴹ✶phuine > Lin. huine ✧ PE19/31