ᴹ✶[tk] became [kk] or [kt]; [tk] > [kk]

ᴹ✶[tk] became [kk] or [kt]; [tk] > [kk]
GS/§4.10 @@@ also tp > pp? Example: S. ephel

Phonetic Rule Elements

[tk] > [kk]
[tk] > [kt]
[tp] > [pp]

Phonetic Rule Examples

etkat- > ekkat- tk > kk ᴹ✶et-kat > N. echedi ✧ Ety/KAT
etkuiwē > ekkuiwē tk > kk ᴹ✶et-kuiwē > N. echui(w) ✧ Ety/KUY
etkelē > ektelē tk > kt ᴹ✶et-kelē > ᴹ✶ektele ✧ Ety/KEL
etkelu- > ektelu- tk > kt ᴹ✶et-kelu > ᴹQ. ehtelu- ✧ PE22/103
etpele > eppele tp > pp ᴹ✶Et-pele > eppele > N. Ephel ✧ WR/137