ᴱQ. ni·tule “I come”

⚠️ᴱQ. ni·tulë “I come”

References ✧ PE14/53, 56

Glosses

Elements

ni¹ “I; 1st sg. pronoun” ✧ PE14/53; PE14/56
tulu- “to bring, carry, fetch; to move (intr.), come; to produce, bear fruit” present ✧ PE14/53 (tule); PE14/56 (tule)