ᴹQ. Valandur m. “*Servant of the Vala”

ᴹQ. Valandur, m. “*Servant of the Vala”
See Q. Valandur for discussion.

References ✧ TI/120; TII

Elements

Vala “Power, God”
-(n)dur “*servant”