Q. Varda Aratarya “Varda the lofty, Varda in her sublimity”

Q. Varda Aratarya “Varda the lofty, Varda in her sublimity”

Reference ✧ WJ/369 ✧ “Varda the lofty, Varda in her sublimity”

Elements

Varda “Exalted, Lofty, Sublime” ✧ WJ/369
arata “high, noble, exalted, lofty” 3rd-sg-poss ✧ WJ/369 (Aratarya)