N. [au], [ae] became [o], [e] in polysyllables; [ˌau|ˌae] > [o|e]

N. [au], [ae] became [o], [e] in polysyllables; [ˌau|ˌae] > [o|e]
GS/§4.168 @@@

Reference ✧ PE22/31

Phonetic Rule Elements

[ˌau] > [o]
[ˌae] > [e]

Phonetic Rule Examples

naegra- > negra- ˌae > e ᴹ√NÁYAK > N. negro ✧ Ety/NÁYAK
anaur > anor ˌau > o ᴹ✶anār- > N. Anor ✧ Ety/ANÁR
anaur > anor ˌau > o ᴹ✶Anār > Anaur > N. Anor ✧ SD/303
anaur > anor ˌau > o ᴹ✶Anār > Anaur > N. Anor ✧ SD/306
atlaud > atlod ˌau > o ᴹ√TALÁT > atlaud > N. aclod ✧ Ety/TALÁT
avaur > avor ˌau > o ON. abōro > N. Afor ✧ Ety/AB
balraug > balrog ˌau > o ᴹ✶ñgwalaraukō > N. Balrog ✧ Ety/RUK
bregaul > bregol ˌau > o ᴹ✶berékā > N. bregol ✧ Ety/BERÉK
bregaul > bregol ˌau > o ᴹ√MERÉK > N. bregol ✧ Ety/MERÉK
dainθaur > dainθor ˌau > o ᴹ✶ndani-thārō > N. Dainthor ✧ LR/188
feanaur > feanor ˌau > o ON. Phayanṓr > Feanoúr > N. Féanor ✧ Ety/PHAY
findgaun > findgon ˌau > o ᴹ✶Findekāno > N. Fingon ✧ Ety/PHIN
findraud > findrod ˌau > o ᴹ✶Phinde-rauto > N. Finrod ✧ Ety/PHIN
goθraug > goθrog ˌau > o ᴹ✶Gothorauk- > N. Gothrog ✧ EtyAC/MBAW
indlaur > indlor ˌau > o ᴹ✶Indo-ʒlaurē > Indlour > N. Inglor ✧ Ety/ID
jau > jo ˌau > o ᴹ√YA > N. io ✧ Ety/YA
jauvhug > jovhug ˌau > o ON. yōbasūka > iovhug > N. iofog ✧ TMME/53
kadwaur > kadwor ˌau > o ᴹ✶katwārā > N. cadwor ✧ Ety/KAT
kemnaur > kemnor ˌau > o ᴹ√KEM > N. cevnor ✧ EtyAC/KEM
naraug > narog ˌau > o ᴹ✶narāka > N. Narog ✧ Ety/NÁRAK
r̥aumal > r̥omal ˌau > o ᴹ✶rāmalē > N. rhofal ✧ Ety/RAM
r̥aumeil > r̥omeil ˌau > o ᴹ✶rāmalē > N. rhofel ✧ Ety/RAM
r̥auvan > r̥ovan ˌau > o ᴹ√RAB > N. rhofan ✧ EtyAC/RAB
θauren > θoren ˌau > o ᴹ✶tháurēnā > N. thoren ✧ Ety/THUR