ᴱQ. súlimarya sildai, hiswa timpe “*slender columns of pearl, a dim rain”

⚠️ᴱQ. súlimarya sildai, hiswa timpë “*slender columns of pearl, a dim rain”

[< Previous Phrase] Narqelion² [Next Phrase >]


Reference ✧ VT40/8 ✧ Súlimarya sildai, hiswa timpe “*slender columns of pearl, a dim rain”

Elements

súlimarya “[unglossed]” ✧ VT40/8
silda “gleaming” plural ✧ VT40/8 (sildai)
hiswa “dim, fading” ✧ VT40/8
timpe “fine rain” ✧ VT40/8

Element In