Q. carë mára quí tyarë naxa “doing good may cause evil”

Q. carë mára quí tyarë naxa “doing good may cause evil”

Reference ✧ PE22/154 ✧ kare mára kwí tyare naxa “doing good may cause evil”

Elements

car- “to do, make” infinitive ✧ PE22/154 (kare)
mára “good, proper” ✧ PE22/154
qui “if” ✧ PE22/154 (kwí)
#tyar- “to cause” aorist ✧ PE22/154 (tyare)
naxa² “evil” ✧ PE22/154