Q. [ᴹQ.] apsa-, v. “to away, go away” see Q. auta-¹