Q. vá tuluvanyë “I won’t come”

Q. vá tuluvanyë, “I won’t come”

Reference ✧ PE22/162 ✧ vá tuluvanye “I won’t come”

Elements

“will not, do not, shall not” ✧ PE22/162
tul- “to come” future 1st-sg ✧ PE22/162 (tuluvanye)