Q. elenion neldë, “of 3 stars”

References ✧ VT49/45

Glosses

Variations

Elements

elen “star” genitive plural ✧ VT49/45.0706 (elenion); VT49/45.0706 (elenion)
neldë “three” genitive ✧ VT49/45.0707 (neldeo); VT49/45.0701