Q. [ᴹQ.] nahta¹, n. “a bite”


ᴹQ. nahta¹ n. “a bite”

Reference ✧ Ety/NAK.011nahta “a bite”

Derivations