[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !lepenquëan num. card. “fifty” (Category: Cardinal Number)

⚠️ᴺQ. !lepenquëan, num. card. “fifty” [created by Helge Fauskanger, NQNT] (Category: Cardinal Number)
ᴺQ. !lepenquain “fifty”

Elements

Q. lempë “five”
Q. quëan “ten”