N. final [i], [u] generally vanished; [-S{ĭŭ}] > [-Sø]

N. final [i], [u] generally vanished; [-S{ĭŭ}] > [-Sø]
@@@ -ɣi > -i suggested by Elaran on Discord, probably -ɣi > -ī > -i

Order (03000)

After 02900 [h] vanished after vowels ᴹ✶lasū > N. lhaw Ety/LAS²

Phonetic Rule Elements

[-Sĭ] > [-Sø]
[-Sŭ] > [-Sø]
[-uCu] > [-uCu]
[-Sī] > [-Sĭ]

Phonetic Rule Examples

filī > fili -Sī > -Sĭ ON. phelga > N. fili ✧ Ety/PHÉLEG
dylθi > dylθ -Sĭ > -Sø ᴹ√NDOL > N. dylt ✧ Ety/NDOL
elfi > elf -Sĭ > -Sø ON. alpha > N. Elf ✧ Ety/KHOP
endyndi > endynd -Sĭ > -Sø ᴹ√AD > N. ennyn ✧ Ety/AD
felessi > feless -Sĭ > -Sø ᴹ√PHAL/PHÁLAS > N. feles ✧ Ety/PHAL
iŋxi > iŋx -Sĭ > -Sø ᴹ√INK > N. inc ✧ Ety/INK
kerni > kern -Sĭ > -Sø ᴹ✶karani > N. cern ✧ EtyAC/KARÁN
lelmi > lelm -Sĭ > -Sø ᴹ√ÁLAM > N. lelf ✧ Ety/ÁLAM
nœini > nœin -Sĭ > -Sø ON. nœ(h)ini > N. nœin ✧ PE22/40
permi > perm -Sĭ > -Sø ON. parma > N. perf ✧ Ety/PAR
tilxi > tilx -Sĭ > -Sø ᴹ√TÉLEK > N. tilch ✧ Ety/TÉLEK
tylli > tyll -Sĭ > -Sø ᴹ✶tollo > N. tyll ✧ Ety/TOL²
tylyssi > tylyss -Sĭ > -Sø ᴹ✶tyulussē > N. tylys ✧ Ety/TYUL
θelyndi > θelynd -Sĭ > -Sø ᴹ✶stalgondō > N. thelyn ✧ Ety/STÁLAG
xeleθθi > xeleθθ -Sĭ > -Sø ᴹ√SKAL > N. heleth ✧ EtyAC/SKEL
xindi > xend -Sĭ > -Sø ᴹ√KHEN-D-E > N. hint/hinn ✧ Ety/KHEN-D-E
yrni > yrn -Sĭ > -Sø ᴹ✶ÓR-NI > N. yrn ✧ Ety/ÓR-NI
kundu > kund -Sŭ > -Sø ᴹ√KUND-Ū > N. †cunn ✧ Ety/KUNDŪ
mānu > mān -Sŭ > -Sø ᴹ√MAN > N. mân ✧ Ety/MAN
gurθu > gurθu -uCu > -uCu ON. ngurtu > N. guruth ✧ Ety/ÑGUR
guru > guru -uCu > -uCu ON. nguru > N. ‽gûr/gurw ✧ Ety/ÑGUR
guru > guru -uCu > -uCu ᴹ√NGUR > N. Guru ✧ Ety/WAN