ᴹQ. aiqe e·kestuvan, ni·tuluva “If he asked me/were to ask me, I should come”

ᴹQ. aique e·cestuvan, ni·tuluva “If he asked me/were to ask me, I should come”

Reference ✧ PE22/120 ✧ “If he asked me/were to ask me, I should come”

Elements

ai “supposing, suppose, maybe” ✧ PE22/120
qe “if” ✧ PE22/120
e “he, she, it” ✧ PE22/120
kesta- “to ask” future with-1st-sg-object ✧ PE22/120 (kestuvan)
ni “I” ✧ PE22/120
tul- “to come” future ✧ PE22/120 (tuluva)