ᴹQ. qe e·kestan, ni·tuluva “if he asks me, I shall come”

ᴹQ. que e·cestan, ni·tuluva “if he asks me, I shall come”

Reference ✧ PE22/120 ✧ “if he asks me, I shall come”

Elements

qe “if” ✧ PE22/120
e “he, she, it” ✧ PE22/120
kesta- “to ask” aorist with-1st-sg-object ✧ PE22/120 (kestan)
ni “I” ✧ PE22/120
tul- “to come” future ✧ PE22/120 (tuluva)