[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. !nelequain num. card. “thirty”

ᴺQ. !nelequain, num. card. “thirty” [created by EruannoVG]

Elements

Q. neldë “three”
Q. quëan “ten”

ᴺQ. !nelequëan num. card. “thirty”

Elements

Q. neldë “three”
Q. quëan “ten”