Q. [ᴹQ.] yanta², n. “yoke”


ᴹQ. yanta² n. “yoke”

Reference ✧ Ety/YAT ✧ yanta “yoke”

Cognates

Derivations


ᴱQ. yalta n. “yoke”

References ✧ GL/37; QL/106

Glosses

Variations

Cognates

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ✶yḹta > yalta [jḹtā] > [jḹta] > [jalta] ✧ QL/106.1901

ᴱQ. yarta n. “yoke”

References ✧ QL/105

Glosses

Variations

Changes

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√ẎATA > yarta [ðʲatrā] > [ðʲatra] > [jatra] > [jarta] ✧ QL/105.4401