[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. lempea¹ adj. “decimal” (Category: Numerals)

⚠️ᴱQ. lempëa¹, adj. “decimal” (Category: Numerals)
Q. maquanotië “decimal system”

References ✧ QL/52, 95

Glosses

Elements

lempe¹ “ten” ✧ QL/52
#-a “adjectival suffix” ✧ QL/52 (#-a)

Element In