[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. Eldarissa n. “Language of the Eldar” (Category: Dialect)

⚠️ᴱQ. Eldarissa, n. “Language of the Eldar” (Category: Dialect)
Q. Eldarin “of the Eldar; Elvish (language)”

References ✧ LBI; LT2/149; LT2A/Eldarissa, Tôn a Gwedrin; LT2I; PME/35; QL/35

Glosses

Related

Elements

Elda “Elf; beach-fay” ✧ QL/35
-issa “language” ✧ LT2A/Eldarissa (#-issa)

Element In