[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴱQ. ku pron. “dual 1(b)” (Category: Pronoun)

⚠️ᴱQ. cu, pron. “dual 1(b)” (Category: Pronoun)

Reference ✧ PE14/85 ✧ ku- “dual 1(b)”