ON. voiceless stops became spirants after initial [s]; [s{ptk}-] > [s{ɸθx}-]

ON. voiceless stops became spirants after initial [s]; [s{ptk}-] > [s{ɸθx}-]

References ✧ PE22/25, 28-29

Order (03800)

After 03600 voiceless stops aspirated after consonants except [s] ᴹ✶stankā > ON. sthanka
ᴹ√STINTĀ > ON. sthinta
Ety/STAK
Ety/STINTĀ

Phonetic Rule Elements

[sp-] > [sɸ-] ✧ PE19/20 (sp- > sph-)
[st-] > [sθ-] ✧ PE19/20 (st- > sth-)
[sk-] > [sx-] ✧ PE19/20 (sk- > skh-)

Phonetic Rule Examples

skalatir > sxalatir sk- > sx- ᴹ√SKAL² > N. heledir ✧ Ety/SKAL²
skalaθθa > sxalaθθa sk- > sx- ᴹ√SKAL > N. ?halath ✧ EtyAC/SKEL
skalaθθi > sxalaθθi sk- > sx- ᴹ√SKAL > N. heleth ✧ EtyAC/SKEL
skalja- > sxalja- sk- > sx- ᴹ√SKAL¹ > ON. skhalia- ✧ Ety/SKAL¹
skalla > sxalla sk- > sx- ᴹ✶skalnā > ON. skhalla ✧ Ety/SKAL¹
skalta- > sxalta- sk- > sx- ᴹ√SKAL > ON. skhalta- ✧ EtyAC/SKEL
skapa > sxapa sk- > sx- ᴹ✶skyapat- > ON. skhapa ✧ Ety/SKYAP
skarna > sxarna sk- > sx- ᴹ✶skarnā > N. harn ✧ Ety/SKAR
skarna- > sxarna- sk- > sx- ᴹ√SKAR > N. harno ✧ Ety/SKAR
skarwe > sxarwe sk- > sx- ᴹ✶skarwē > N. harw ✧ Ety/SKAR
skelaθθa > sxelaθθa sk- > sx- ᴹ√SKEL > N. helath ✧ EtyAC/SKEL
skeleθθe > sxeleθθe sk- > sx- ᴹ√SKEL > N. heleth ✧ Ety/SKEL
skella > sxella sk- > sx- ᴹ✶skelnā > ON. skhella ✧ Ety/SKEL
skelma > sxelma sk- > sx- ᴹ✶skelmā > N. helf ✧ Ety/SKEL
skelθa- > sxelθa- sk- > sx- ᴹ✶skelta- > N. heltha ✧ Ety/SKEL
spaika > sɸaika sp- > sɸ- ᴹ√SPAY > N. foeg ✧ Ety/SPAY
spaŋga > sɸaŋga sp- > sɸ- ᴹ✶spangā > ON. sphanga ✧ Ety/SPÁNAG
spanja > sɸanja sp- > sɸ- ᴹ√SPAN > N. fein ✧ Ety/SPAN
spanθur > sɸanθur sp- > sɸ- ᴹ✶Spanturo > N. Fennyr/Fennuir ✧ Ety/SPAN
spara- > sɸara- sp- > sɸ- ᴹ√SPAR > ON. (s)pharóbe ✧ Ety/SPAR
sparadīr > sɸaradīr sp- > sɸ- ᴹ√SPAR > N. feredir ✧ Ety/SPAR
sparasse > sɸarasse sp- > sɸ- ᴹ√SPAR > ON. (s)pharasse ✧ Ety/SPAR
sparma > sɸarma sp- > sɸ- ᴹ√SPAR² > N. farf ✧ EtyAC/SPAR²
spinde > sɸinde sp- > sɸ- ᴹ✶spindē > ON. sphinde ✧ Ety/SPIN
spǭna > sɸǭna sp- > sɸ- ᴹ✶spāna > N. faun ✧ Ety/SPAN
spǭra > sɸǭra sp- > sɸ- ᴹ√SPAR² > N. faur ✧ EtyAC/SPAR²
stabne > sθabne st- > sθ- ᴹ✶stabnē > ON. sthamne ✧ Ety/STAB
stabro > sθabro st- > sθ- ᴹ✶stabrō > ON. sthabro ✧ Ety/STAB
stalga > sθalga st- > sθ- ᴹ✶stalga > ON. sthalga ✧ Ety/STÁLAG
stalgondi > sθalgondi st- > sθ- ᴹ✶stalgondō > N. thelyn ✧ Ety/STÁLAG
stalgondo > sθalgondo st- > sθ- ᴹ✶stalgondō > N. thalion ✧ Ety/STÁLAG
stambe > sθambe st- > sθ- ᴹ✶stambē > thamb > N. tham ✧ Ety/STAB
standa > sθanda st- > sθ- ᴹ√STAN > thand > N. thann ✧ Ety/STAN
stʰaŋga > sθaŋga st- > sθ- ᴹ✶stangā > N. thang ✧ Ety/STAG
staŋka > sθaŋka st- > sθ- ᴹ✶stankā > ON. sthanka ✧ Ety/STAK
stara > sθara st- > sθ- ᴹ√STAR > N. thâr ✧ Ety/STAR
starna > sθarna st- > sθ- ᴹ√STAR > ON. stharna ✧ Ety/STAR
stelge > sθelge st- > sθ- ᴹ√STELEG > N. thela ✧ Ety/STELEG
stinta > sθinta st- > sθ- ᴹ√STINTĀ > ON. sthinta ✧ Ety/STINTĀ
stinθasse > sθinθasse st- > sθ- ᴹ√STINTĀ > N. thinnas ✧ Ety/STINTĀ
stunda > sθunda st- > sθ- ᴹ√STUD > thund > N. thonn ✧ EtyAC/SUD