[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺS. [G.] ^dúvad n. “supper, dinner” (Category: Dinner)

ᴺS. [G.] ^dúvad, n. “supper, dinner” (Category: Dinner)

Elements

S. “night, dimness; dim, dark”
mâd “meal”

G. dultha n. “supper, dinner” (Category: Dinner)

Reference ✧ GL/31 ✧ “supper, dinner”

Elements

?ᴱ√DULU “*dinner, dine”
#-tha² “noun or adjective suffix” ✧ GL/31 (#-tha)