[Home] » Languages » Neo-Quenya »  Neo-Quenya Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺQ. [ᴱQ.] tontilla n. “cymbal, *tambourine” (Category: Drum)

ᴺQ. [ᴱQ.] tontilla, n. “cymbal, *tambourine” (Category: Drum)

Derivations


ᴱQ. tontilla n. “cymbal” (Category: Drum)

Reference ✧ QL/94 ✧ “cymbal”

Elements

tontl “cymbal, tambourine” ✧ QL/94

ᴱQ. tontl n. “cymbal, tambourine” (Category: Drum)

References ✧ PME/94; QL/94

Glosses

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√TOMPO > tontl [tompǝl] > [tompl] > [tompḷ] > [tompḷ] > [tontḷ] ✧ QL/94