Q. #cal-, v. “to shine (?golden)”

References ✧ UT/22

Related

Inflections

kaluva future “shall shine” ✧ UT/022.3708

Element In

Cognates

Derivations


ᴱQ. kala- v. “to shine”

References ✧ LT1A/Galmir; MC/220; PE14/46; PE16/57, 60, 62, 72, 74-75, 77, 143; QL/44

Glosses

Variations

Changes

Inflections

kaluvaare future 3rd-sg-fem   ✧ PE16/077.0804
kale past “shone” ✧ PE14/046.4605
kalle past “shone” ✧ PE16/143.6701
kallie past   ✧ PE16/075.0703
kálie past “shone” ✧ PE14/046.2815
kāle past   ✧ QL/044.3302
kallieere past 3rd-sg-fem   ✧ PE16/072.1902
kalliére past 3rd-sg-fem “shown” ✧ MC/220.4102
kalliére past 3rd-sg-fem “was shining” ✧ PE16/062.1502
kalliére past 3rd-sg-fem   ✧ PE16/074.1602
kallíere past 3rd-sg-fem   ✧ PE16/057.3002; PE16/060.2402

Element In

Derivations

Phonetic Developments

ᴱ√KALA > kala- [gala-] > [kala-] ✧ QL/044.3301