[Home] » Languages » Neo-Sindarin »  Neo-Sindarin Words[Search] [← Previous] [Next →][Search]

ᴺS. [N.] ^cirbann n. “haven” (Category: Port, Harbor)

ᴺS. [N.] ^cirbann, n. “haven” [vetted by HSD] (Category: Port, Harbor)
@@@ círbann in HSD

N. cirban n. “haven” (Category: Port, Harbor)

Reference ✧ Ety/PAD ✧ “haven”

Elements

ceir “ship” prefix ✧ Ety/PAD (#cir)
pann² “courtyard” soft-mutation ✧ Ety/PAD (ban)