ᴱN. plural nouns grammar.

⚠️ᴱN. plural nouns grammar.
@@@ extract phonetic info

Examples (plural)
ailiniath ← ailin ✧ PE13/158
aiwyn ← aiw ✧ PE13/136
aiwin ← aiw ✧ PE13/158
aiwiath ← aiw ✧ PE13/158
eglennin ← aglann ✧ PE13/136
eglainn ← aglann ✧ PE13/136
eglennin ← aglann ✧ PE13/158
eglainn ← aglann ✧ PE13/158
eglair ← aglar ✧ PE13/136
eglair ← aglar ✧ PE13/158
eglerib ← aglareb ✧ PE13/136
eglerib ← aglareb ✧ PE13/158
ith ← aith ✧ PE13/136
eithin ← aith ✧ PE13/136
ith ← aith ✧ PE13/158
eithir ← aith ✧ PE13/158
eithin ← aith ✧ PE13/158
îth ← aith ✧ PE13/163
engin ← anc ✧ PE13/137
engin ← anc ✧ PE13/159
óliniath ← ólin ✧ PE13/151
alchir ← alch ✧ PE13/136
elchir ← alch ✧ PE13/158
alfuininiath ← alfuilin ✧ PE13/136
alfuiliniath ← alfuilin ✧ PE13/159
elfin ← alf ✧ PE13/136
elfin ← alf ✧ PE13/159
ailt ← alt ✧ PE13/159
eilt ← alt ✧ PE13/159
emerth ← amarth ✧ PE13/137
emeirth ← amarth ✧ PE13/137
ame(i)rth ← ambarth ✧ PE13/137
amairth ← ambarth ✧ PE13/137
emeirth ← amarth ✧ PE13/159
emerth ← amarth ✧ PE13/159
emyn ← amon ✧ PE13/137
emyn ← amon ✧ PE13/159
emyth ← amoth ✧ PE13/159
amrinniath ← amrint ✧ PE13/137
emrint ← amrent ✧ PE13/159
emryst ← amrost ✧ PE13/137
emryst ← amrost ✧ PE13/159
amvinniath ← amvinn ✧ PE13/159
bornath ← born ✧ PE13/139
angath ← ang ✧ PE13/159
ennyn ← ann ✧ PE13/137
ennyn ← ann ✧ PE13/160
ern ← arn ✧ PE13/137
ernir ← arn ✧ PE13/137
airn ← arn ✧ PE13/137
eirn ← arn ✧ PE13/160
ern ← arn ✧ PE13/160
ernir ← arn ✧ PE13/160
asgath ← asg ✧ PE13/137
asgath ← asg ✧ PE13/160
uith ← oith ✧ PE13/151
uith ← oith ✧ PE13/164
baid ← bad ✧ PE13/137
baid ← bad ✧ PE13/160
bely ← bala ✧ PE13/138
belwidhyn ← †belwidhion ✧ PE13/138
bangath ← bang ✧ PE13/138
bair ← bar ✧ PE13/122
barchath ← barch ✧ PE13/138
besgyrn ← basgorn ✧ PE13/138
bastath “loaves” ← bast ✧ PE13/138
gwethir ← gweth ✧ PE13/146
gwidhir ← gweth ✧ PE13/146
Blainn ← bland ✧ PE13/139
blithin ← blith ✧ PE13/139
gerchir “bears” ← gorch ✧ PE13/145
gyrch ← gorch ✧ PE13/145
caifrin ← caifr ✧ PE13/140
cerbh ← carbh ✧ PE13/140
gweriniath ← gwerin ✧ PE13/146
crync ← crunc ✧ PE13/141
cryngir ← crunc ✧ PE13/141
cyrn ← corn ✧ PE13/140
cyth ← coth ✧ PE13/140
crith ← craith ✧ PE13/140
cyrn ← corn ✧ PE13/140
dadvinniath ← dadvinn ✧ PE13/161
rhainc ← rhanc ✧ PE13/152
darothain ← daroth ✧ PE13/142
deryth ← daroth ✧ PE13/142
duir ← dor ✧ PE13/161
Uidhil ← Uidhel ✧ PE13/155
Ilith “Elves” ← Ileth ✧ PE15/61
Idhil ← Idhel ✧ PE15/61
Idhil “Elves” [← Uidhel] ✧ PE15/62
Uidhil [← Uidhel] ✧ PE15/62
eithlir ← aithl ✧ PE13/158
eithir ← †aithr ✧ PE13/136
eithair ← †aithr ✧ PE13/136
eithriant ← †aithr ✧ PE13/136
eithriant ← †aithr ✧ PE13/158
eithair ← †aithr ✧ PE13/158
engyn ← engion ✧ PE13/143
eithryn ← eithron ✧ PE13/143
eithryn ← eithron ✧ PE13/158
elvin ← elven ✧ PE13/143
elvin ← elven ✧ PE13/161
failch ← falch ✧ PE13/143
fionnir ← fion ✧ PE13/143
fionin “men” ← fion ✧ PE15/62
gairyn ← gairion ✧ PE13/143
ge(i)rth ← garth ✧ PE13/161
garionnath ← garion ✧ PE13/144
gerthaid ← Garthad ✧ PE13/161
garwain ← garw ✧ PE13/144
gailiath ← gail ✧ PE13/123
gailir ← gail ✧ PE13/123
gailir ← gail ✧ PE13/143
glevith ← glavaith ✧ PE13/162
glaveithin ← glavaith ✧ PE13/162
gleveithin ← glavaith ✧ PE13/162
glerw ← glarw ✧ PE13/144
gladwenin ← gladwen ✧ PE13/123
gladwiniath ← gladwen ✧ PE13/123
gladweniath ← gladwen ✧ PE13/124
gelydh ← golodh ✧ PE13/145
golydh ← (n)golodh ✧ PE13/145
Gelydh ← Golodh ✧ PE13/145
goelydh ← Golodh ✧ PE13/162
gelydh ← Golodh ✧ PE13/162
i·nguailt “the (particular) gnomes (recently mentioned)” ← golt ✧ PE13/123
i·nguilt ← golt ✧ PE13/123
guilt [← Goloth] ✧ PE15/62
guinn “stones” ← gonn ✧ PE13/123
guainn ← gonn ✧ PE13/123
gorodant ← gorod ✧ PE13/123
gorodant ← gorod ✧ PE13/145
geryd ← gorod ✧ PE13/145
gorwant ← gorw ✧ PE13/145
gynn ← gunn ✧ PE13/162
gynd ← gunn ✧ PE13/162
gwain ← gwá ✧ PE13/146
bailiath ← bail ✧ PE13/138
nathrim ← nath ✧ PE13/150
nyth ← noth ✧ PE13/151
gwenwin ← gwanwen ✧ PE13/146
gwair ← gwár ✧ PE13/146
gwiaig “men” ← gweg ✧ PE13/122
gwaith [← gweg] ✧ PE13/124
gwí “men” ← gweg ✧ PE13/146
gwî ← gweg ✧ PE13/162
gwaith ← gweg ✧ PE13/162
gwaig “men or male beings” [← gweg] ✧ PE15/62
uint ← uin ✧ PE13/123
uinir ← uin ✧ PE13/123
uinir ← uin ✧ PE13/155
gwibi ← gwib ✧ PE13/146
gwaib ← gwab ✧ PE13/146
hery ← harw ✧ PE13/147
herw ← harw ✧ PE13/147
dailin ← dail ✧ PE13/141
gwaidh ← gwadh ✧ PE13/146
hinn ← hen(n) ✧ PE13/122
hinn ← henn ✧ PE13/147
hyth ← hoth ✧ PE13/147
hyriaithin ← huiriaith ✧ PE13/163
lhynn ← lhonn ✧ PE13/149
Inwir ← Im ✧ PE13/148
guin ←  ✧ PE13/144
gui ←  ✧ PE13/144
ewaist ← awest ✧ PE13/160
gery ← gara ✧ PE13/144
geirg ← †garg ✧ PE13/144
echir ← ach ✧ PE13/158
leifn [← lafn] ✧ PE14/70
lhaith ← lhê ✧ PE13/148
limin ← lim ✧ PE13/123
luing ← lung ✧ PE13/122
lhyng ← lung ✧ PE13/163
luithar ← luith ✧ PE13/163
maib [← mab] ✧ PE13/124
mailthir ← mailt ✧ PE13/122
medionnin ← medion ✧ PE13/164
megiliath ← megil ✧ PE13/150
methail “footsteps” [← #methal] ✧ MC/217
naid ← nad ✧ PE13/150
nerw ← narw ✧ PE13/150
nerionnin ← ne(i)rion ✧ PE13/150
neirionnin ← ne(i)rion ✧ PE13/164
deiliain ← deilian ✧ PE13/142
nith ← neth ✧ PE13/151
nin ← nen ✧ PE13/123
nenin ← nen ✧ PE13/123
ninith ← nen ✧ PE13/123
ninn ← nenn ✧ PE13/164
ennir ← ant ✧ PE13/137
ennir ← ant ✧ PE13/160
nuiar ← nui ✧ PE13/151
oifir ← oif ✧ PE13/151
uif ← oif ✧ PE13/164
oifar ← oif ✧ PE13/164
gyly ← golw ✧ PE13/145
gyly ← golw ✧ PE13/162
Yrch “orcs” [← orch] ✧ MC/217
yrn ← orn ✧ PE13/151
yrn ← orn ✧ PE13/164
eryd “mountains” [← #orod] ✧ MC/217
haith ←  ✧ PE13/147
pauin ← pau ✧ PE13/152
comath ← côm ✧ PE13/123
gwinn ← Gwenn ✧ PE13/146
pith ← peth ✧ PE13/152
pethas ← peth ✧ PE13/152
petha ← peth ✧ PE13/164
pith ← peth ✧ PE13/164
peith/paith ← peth ✧ PE13/164
binniath ← binn ✧ PE13/160
poiennin ← poiant ✧ PE13/152
hych ← huch ✧ PE13/147
huith ← hoith ✧ PE13/163
lhaint ← lhant ✧ PE13/148
graugir ← graug ✧ PE13/145
mindib ← mindeb ✧ PE13/150
gwais ← gwas ✧ PE13/146
bogath ← brog ✧ PE13/139
hynt ← hont ✧ PE13/163
hontath ← hont ✧ PE13/163
gorodrim “vaults” ← gorod ✧ PE13/123
grynn ← grond ✧ PE13/145
grynn ← gronn ✧ PE13/162
grynd ← gronn ✧ PE13/162
nebwaith ← nebweb ✧ PE13/164
deinir ← dain ✧ PE13/141
deinir ← dain ✧ PE13/161
teglyn ← taglon ✧ PE13/153
tailt “feet” ← tail ✧ PE13/123
toil ← taul ✧ PE13/153
tlaid ← tlad ✧ PE13/165
ternin ← tarn ✧ PE13/153
tirin ← tír ✧ PE13/154
tiriant ← tír ✧ PE13/154
t(i)air ← teiar ✧ PE13/153
delingailir ← gailir (plural) ✧ PE13/123
edebionnin ← edebion ✧ PE13/165
ennais ← annas ✧ PE13/137
ennais ← annas ✧ PE13/160
aigis ← aigos ✧ PE13/136
aigosyn ← aigos ✧ PE13/136
aigys ← aigos ✧ PE13/158
aigesir ← aigos ✧ PE13/158
thyrn ← thorn ✧ PE13/154
tiath ←  ✧ PE13/154
tui ←  ✧ PE13/154
tui ←  ✧ PE13/165
tunnin ← tonn ✧ PE13/122
tynn ← tonn ✧ PE13/154
tynn ← tonn ✧ PE13/165
duilinnin ← duilin ✧ PE13/142
duilinniath ← duilin ✧ PE13/142
lylyth ← loloth ✧ PE13/149
lolothyn ← loloth ✧ PE13/149
tyf ← tuf ✧ PE13/154
túnain ← tún ✧ PE13/154
tudath ← túd ✧ PE13/154
i·maid ← bad nasal-mutation b-mutation ✧ PE13/120
i·chain ←  nasal-mutation c-mutation ✧ PE13/121
i·choriniath ← corin nasal-mutation c-mutation ✧ PE13/121
i·chwaint ← cwant nasal-mutation cw-mutation ✧ PE13/121
i·chwaint ← cwent nasal-mutation cw-mutation ✧ PE13/121
i·nuiliniath ← duilin nasal-mutation d-mutation ✧ PE13/120
i·nuilenin ← duilen nasal-mutation d-mutation ✧ PE13/120
i·nuilin ← duilen nasal-mutation d-mutation ✧ PE13/120
i·ngailiath ← gail nasal-mutation g-mutation ✧ PE13/120
i·ngailith ← gail nasal-mutation g-mutation ✧ PE13/120
ngwaig [← gweg] nasal-mutation g-mutation ✧ PE13/124
i·ngwathir ← gwath nasal-mutation gw-mutation ✧ PE13/120
i·ngwaith ← gwath nasal-mutation gw-mutation ✧ PE13/121
i·nhiriant ← hîr nasal-mutation h-mutation ✧ PE13/121
i·hiriant ← hîr nasal-mutation h-mutation ✧ PE13/121
i·nhiriath ← hîr nasal-mutation h-mutation ✧ PE13/121
i·hiriath ← hîr nasal-mutation h-mutation ✧ PE13/121
i·mairth ← barth nasal-mutation mb-mutation ✧ PE13/120
marthor ← barth nasal-mutation mb-mutation ✧ PE13/120
i·mair ← bâr nasal-mutation mb-mutation ✧ PE13/120
i·nuir ← dôr nasal-mutation nd-mutation ✧ PE13/120
i·nglamiath ← glam nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/120
i·nglaim ← glam nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/120
i·nglamath ← glam nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/120
i·ngoluith ← goloth nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/120
i·ngolthor ← goloth nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/120
i·nguilt ← golt nasal-mutation ng-mutation ✧ PE13/121
i·faint ← cwant nasal-mutation p-mutation ✧ PE13/121
i·thiath ←  nasal-mutation t-mutation ✧ PE13/121
i·nthiath ←  nasal-mutation t-mutation ✧ PE13/121
bhair [← bâr] soft-mutation mb-mutation ✧ PE13/128

References ✧ PE13/121-124, 138


G. plural nouns grammar.

@@@ extract phonetic info

Examples (plural)
Ainilin ← ainil ✧ GL/18
Ainon [← ain¹] ✧ PE13/103
Ainon [← ain¹] ✧ PE15/20
Ainin [← ain¹] ✧ PE15/27
aiglith ← aigli ✧ GL/17
aiglin ← aigli ✧ GL/17
eigl ← aglen ✧ PE13/108
aigl ← aglan/agl ✧ PE13/108
ingin ← engan ✧ PE13/116
yngyn ← engan ✧ PE13/116
ailf ← alf ✧ PE13/109
eil ← eilian ✧ PE13/113
eilienin ← eilian ✧ PE13/113
eilanin ← eilan ✧ PE13/113
amin ← am ✧ PE13/109
amuith ← amoth ✧ PE13/109
amlaid ← amlad ✧ PE13/109
emyn ← amon ✧ PE13/110
amosgarniath ← amosgarn ✧ PE13/110
alenin ← alan ✧ PE13/109
awlain ← awlan ✧ PE13/109
aulanin ← awlan ✧ PE13/109
aulenin ← awlan ✧ PE13/109
amruith-torni ← amrog-dorn ✧ GL/19
eirn ← arn ✧ PE13/110
dein ← dân ✧ PE13/112
Gwalin [← Gwala] ✧ GL/32
Gwalin [← Gwala] ✧ GL/44
Gwaloth [← Gwala] ✧ GL/44
Gwalin [← Gwala] ✧ PE15/8
gwaloth [← Gwala] ✧ PE15/8
Gwaloth [← Gwala] ✧ PE15/21
Banin [← Ban¹] ✧ GL/18
Banin ← Ban ✧ GL/21
Banin [← Ban¹] ✧ GL/32
Banin ← Ban ✧ LT1A/Valar
Banin [← Ban¹] ✧ LT2A/Valar
Banion [← Ban¹] ✧ LT2A/Valar
Banin [← Ban¹] ✧ PE15/21
Banion [← Ban¹] ✧ PE15/21
bair “houses” ← bawr ✧ PE13/116
bessin “wives” ← bess ✧ GG/15
gaigin “arms” ← gaig ✧ GL/37
celebin ← celeb ✧ GG/12
codingwalion ← cod·walion ✧ GL/26
codimbanion ← codwanion ✧ GL/26
crunghin ← crunc ✧ GL/27
crungin ← crunc ✧ PE13/111
cruinc ← crungin (plural) ✧ PE13/111
crync ← crwnc ✧ PE13/111
crynchin ← crwnc ✧ PE13/111
corbin ← corob ✧ GL/26
crith ← craith ✧ PE13/111
daleth ← dalech ✧ GL/29
duir ← Dor ✧ PE13/112
duirin ← Dor ✧ PE13/112
doriath ← Dor ✧ PE13/112
dorath ← Dor ✧ PE13/112
Eglath [← Egla] ✧ LT2A/Idril
Eglath “Elves or fairies” [← Egla] ✧ PE14/9
aithruith ← aithrog ✧ PE13/109
aithronin ← aithron ✧ PE13/109
aithweith ← aithweg ✧ PE13/109
fidhin ← fith ✧ GL/35
fidhin ← fith ✧ LT2A/Glorfindel
elmin ← alm ✧ PE13/109
elvin ← alm ✧ PE13/109
alaif ← alm ✧ PE13/109
gardhin [← gar(th)] ✧ GL/17
gardhin [← gar(th)] ✧ GL/37
garobin ← garob ✧ GL/37
garbin ← garob ✧ GL/37
gaudhin ← gauth ✧ GL/38
gedhin ← geth ✧ GL/38
glôth “always” ← glâ ✧ GL/39
glorin ← glôr ✧ GG/12
glidhin ← glith ✧ GL/40
Goldoth “Gnomes” ← golda ✧ GL/41
goldlin [← Golda] ✧ PE13/99
guil(t) ← †gôl ✧ PE13/117
golwint ← †gôl ✧ PE13/117
guil(t) ← †gôl ✧ PE13/117
guil(t) ← †gôl ✧ PE13/117
Golthaf ← goltha ✧ PE14/9
gawlais [← goloth] ✧ PE13/114
golmath ← golma- ✧ GL/41
gulwy ← gulweg ✧ PE13/117
gulweith/gulwaith ← gulweg ✧ PE13/117
gului ← gulweg ✧ PE13/118
gulwint ← gulwin ✧ PE13/117
gulwinith ← gulwin ✧ PE13/118
guluiwyn ← gulwin ✧ PE13/118
gonthaf ← gontha- ✧ GL/41
grandin [← grann] ✧ PE13/93
gwaidhint ← gwaidhi ✧ GL/46
gui(n) “men” ← gweg ✧ PE13/117
gweig ← gweg ✧ PE13/117
gwevin ← gwef ✧ GL/45
gweithiaid ← gweithiad ✧ PE13/117
gwinin ← gwin ✧ GL/45
gwinias ← gwin ✧ PE13/118
gwinieis ← gwin ✧ PE13/118
gwinis ← gwin ✧ PE13/118
gwidhin ← gwith ✧ GL/46
baidhin ← Baith ✧ GL/21
hent ← hen ✧ GL/48
hennin ← hen ✧ GL/48
gôvin ← gôf ✧ GL/38
gôvin ← gôf ✧ GL/40
#govin(d) [← gôf] ✧ GL/42
eilch ← alch ✧ PE13/109
elcin ← alch ✧ PE13/109
alchair ← alchar ✧ PE13/109
ilbaroth “heaven” ← ilbar ✧ GL/50
Ilbaroth [← ilbar] ✧ LT1A/Ilwë
ginwion [← im] ✧ PE13/99
imrin ← im ✧ PE14/9
laithin ← laith ✧ GL/53
lambin ← lam ✧ GL/53
lamin ← lam ✧ GL/53
laudin ← laud ✧ GL/53
lepthin ← leptha ✧ GL/53
lendrim ← lenweg ✧ GL/53
terchin ← tereg ✧ GL/70
ulûgin ← ulug ✧ GL/74
losgin ← losc ✧ GL/54
Lossion “flowers” ← lôs ✧ LT1A/Gar Lossion
Lothion “flowers” [← lôs] ✧ LT2A/Duilin
mabin “hands” [← mab] ✧ GG/15
mabin ← mab ✧ GL/55
mothrim ← moth ✧ GL/58
mothin ← moth ✧ GL/58
manossin ← manos ✧ GL/56
manossin ← manos ✧ LT1A/Mánir
maith ←  ✧ GL/55
modrim “numbers” ← mod ✧ GL/57
nacthin ← naith ✧ GL/59
naithin ← naith ✧ GL/59
nandin “the country (as opposed to town)” ← nand ✧ GL/59
nandin “country” ← nand ✧ LT1A/Nandini
narthin ← narth ✧ GL/59
deil(t) ← deil(i)an ✧ PE13/112
delwein ← delwen ✧ PE13/112
anthin ← ant ✧ GL/19
enthin ← ant ✧ PE13/110
ninconînin ← ninconin ✧ GL/60
dyrn ← dorn ✧ PE13/113
dwrnwyn ← dorn ✧ PE13/113
dwrnuin ← dorn ✧ PE13/113
duirn ← dorn ✧ PE13/113
uith ← och ✧ GL/62
uith “eggs” ← och ✧ GL/74
octhaf ← octha ✧ GL/62
ochtin ← octha ✧ GL/62
orcin ← orc ✧ GL/63
orchoth ← orc ✧ GL/63
orcin ← orc ✧ LT1A/Orc
Orglin [← orc] ✧ PE13/99
ogrin [← orc] ✧ PE13/99
yrn ← orn ✧ PE13/115
yrn “trees” ← orn ✧ PE13/116
orodin ← orod ✧ GL/63
ortin ← ort ✧ GL/63
ôdhin ← ôth ✧ GL/62
ôdhin ← ôth ✧ GL/63
padhin ← path ✧ GL/63
Cwennin [← Cwenn] ✧ GL/32
Cwendin [← Cwenn] ✧ GL/32
Cwendion [← Cwenn] ✧ PE13/99
Cwennin [← Cwenn] ✧ PE14/9
ciril “jars” ← ceral ✧ PE13/116
cyryl ← ceral ✧ PE13/116
pilnin ← pilon ✧ GL/64
leint “roads” ← lant ✧ PE13/116
Rôg(i) [← graug] ✧ PE13/99
Sulussin ← Sulus ✧ GL/68
Suluthrim ← Sulus ✧ GL/68
talin “feet” [← tâl] ✧ GG/15
tadhin ← tath ✧ GL/68
bacthin ← bactha ✧ GL/21
telthin ← telt ✧ GL/70
tenthin ← tent ✧ GL/70
tentin ← tent ✧ GL/70
tenthin ← tentha ✧ GL/70
Gwal(a)thir [← Gwala] dative ✧ GL/44
gwalthir [← Gwala] dative ✧ PE15/8
celebir ← celeb dative ✧ GG/12
a·gelebir ← celeb dative ✧ GG/12
celbir ← celeb dative ✧ GG/12
glorir ← glôr dative ✧ GG/12
no’lorir ← glôr dative ✧ GG/12
mabir “hands” [← mab] dative ✧ GG/11
lepthair ← lepthath (genitive plural) dative declension-B ✧ GG/13
lepthathir ← lepthath (genitive plural) dative declension-B ✧ GG/13
comathir ← comor (dative) dative declension-B ✧ GG/13
comathair ← comor (dative) dative declension-B ✧ GG/13
brindithir ← brindir (dative) dative declension-C ✧ GG/14
culuthir ← culor (dative) dative declension-C ✧ GG/14
culwir ← culor (dative) dative declension-C ✧ GG/14
urthuir ← urthor (dative) dative declension-C ✧ GG/14
gwithithir ← gwilthir (dative) dative declension-C ✧ GG/14
cuir ←  dative declension-D ✧ GG/14
cuthir ← cuth (plural) dative declension-D ✧ GG/14
fithir ←  dative declension-D ✧ GG/14
glâr ← glâ dative declension-D ✧ GG/14
glothir ← glâ dative declension-D ✧ GG/14
glathir ← glath (plural) dative declension-D ✧ GG/14
gwathir ← gwâ dative declension-D ✧ GG/14
ruthir ← rôr (dative) dative declension-D ✧ GG/14
lepthain ← leptha declension-B ✧ GG/13
comath ← coma declension-B ✧ GG/13
brindith ← brindi declension-C ✧ GG/14
culuth ← culu declension-C ✧ GG/14
culoth ← culu declension-C ✧ GG/14
culwin ← culu declension-C ✧ GG/14
urthuin ← urthu declension-C ✧ GG/14
gwithith ← gwilthi declension-C ✧ GG/14
cuin ←  declension-D ✧ GG/14
cuth ←  declension-D ✧ GG/14
cûthon ← declension-D declension-D ✧ GG/14
cûth ←  declension-D ✧ GG/14
fith ←  declension-D ✧ GG/14
gloth ← glâ declension-D ✧ GG/14
glath ← glâ declension-D ✧ GG/14
gloth ← glâ declension-D ✧ GG/14
glath ← glâ declension-D ✧ GG/14
gwath ← gwâ declension-D ✧ GG/14
roth ←  declension-D ✧ GG/14
ruth ←  declension-D ✧ GG/14
urthus [← gurth(u)] dialectical ✧ GG/13
gwilthis [← gwilthi] dialectical ✧ GG/13
lepthos [← leptha] dialectical ✧ GG/13
Gwal(a)thon [← Gwala] genitive ✧ GL/44
gwal(o)thon [← Gwala] genitive ✧ PE15/8
celebion ← celeb genitive ✧ GG/12
a·gelebin ← celeb genitive ✧ GG/12
celbion ← celeb genitive ✧ GG/12
a·gelebion ← celeb genitive ✧ GG/12
Eglathon [← Egla] genitive ✧ PE15/23
glorion ← glôr genitive ✧ GG/12
a’lorin ← glôr genitive ✧ GG/12
go’lora ← glôr genitive ✧ GG/12
gylt ← gul genitive ✧ PE13/117
guilain ← guilan (genitive) genitive ✧ PE13/117
guilant ← guilan (genitive) genitive ✧ PE13/117
hirilion “ladies” [← hiril] genitive ✧ GG/11
lassion [← lass] genitive ✧ GL/30
mabion “hands” [← mab] genitive ✧ GL/34
Nauglithon “of the Dwarves” [← naugli] genitive ✧ LT2A/Nauglafring
palthaion [← paltha] genitive ✧ GL/63
cwention [← cwent] genitive ✧ GG/12
taithron [← taith] genitive ✧ GL/63
Turion ← Tur genitive ✧ GG/15
lepthath ← leptha genitive declension-B ✧ GG/13
lepthathon ← lepthath (genitive plural) genitive declension-B ✧ GG/13
lepthaion ← lepthain (plural) genitive declension-B ✧ GG/13
comathon ← comon (genitive) genitive declension-B ✧ GG/13
a·gomath ← comon (genitive) genitive declension-B ✧ GG/13
brindithon ← brindin (genitive) genitive declension-C ✧ GG/14
culuthon ← culon (genitive) genitive declension-C ✧ GG/14
culwion ← culon (genitive) genitive declension-C ✧ GG/14
urthúion ← urthon (genitive) genitive declension-C ✧ GG/14
gwithithon ← gwilthin (genitive) genitive declension-C ✧ GG/14
cuion ←  genitive declension-D ✧ GG/14
cuthon ← cuth (plural) genitive declension-D ✧ GG/14
fithon ←  genitive declension-D ✧ GG/14
glân ← glâ genitive declension-D ✧ GG/14
glothon ← glâ genitive declension-D ✧ GG/14
glathon ← glath (plural) genitive declension-D ✧ GG/14
gwathon ← gwâ genitive declension-D ✧ GG/14
ruthon ← rôn (genitive) genitive declension-D ✧ GG/14
Gwedrin ← cwedri soft-mutation c-mutation ✧ GL/28
Gwedrin “tales” ← cwedri soft-mutation c-mutation ✧ LT2A/Tôn a Gwedrin
gwentin [← cwent] soft-mutation c-mutation ✧ GG/11
Vanion “of ... Valar” [← Ban¹] soft-mutation genitive b-mutation ✧ GL/44
gwention [← cwent] soft-mutation genitive c-mutation ✧ GG/12
’othwenion [← gothwen] soft-mutation genitive g-mutation ✧ GL/45
#walion [← Gwala] soft-mutation genitive gw-mutation ✧ GL/26
Ngoldathon [← Golda] soft-mutation genitive ng-mutation ✧ GL/17
a·nguilt ← †gôl soft-mutation genitive ng-mutation ✧ PE13/117
i·nguilt ← †gôl soft-mutation genitive ng-mutation ✧ PE13/117
na·nguilt ← †gôl soft-mutation genitive ng-mutation ✧ PE13/117
winin “women” [← gwin] soft-mutation gw-mutation ✧ GG/9
i·ngoldoth [← Golda] soft-mutation ng-mutation ✧ GG/15

References ✧ GG/10, 13, 15; PE13/113