Q. [p], [k] before [t] spirantalized to [β], [x]; [{pk}t] > [{βx}t]

Q. [p], [c] before [t] spirantalized to [β], [x]; [{pk}t] > [{βx}t]

References ✧ PE19/84, 87

Phonetic Rule Elements

[pt] > [βt] ✧ PE19/84 (pth > ᵽt); PE19/84 (pt > ᵽt); PE19/85 (pʰt > ᵽt); PE19/87 (pth > ᵽtʰ > ᵽt)
[kt] > [xt] ✧ PE19/84 (kth > hth > ht); PE19/84 (kt > ht); PE19/85 (kʰt > ht); PE19/87 (kth > χtʰ > ht)

ᴹQ. [kt] became [xt]; [kt] > [xt]

Phonetic Rule Elements

[kt] > [xt]

ᴱQ. [kt] became [xt]; [kt] > [xt]

compare ektele >> ehtil

Related

Phonetic Rule Elements

[kt] > [xt]

Phonetic Rule Examples

ekta > exta kt > xt ᴱ✶ekta- > ᴱQ. ehta ✧ PE13/158
ndakta- > ndaxta- kt > xt ᴱ✶ndag+ta > ᴱQ. nahta- ✧ PE14/66
sakta- > saxta- kt > xt ᴱ✶stak+ta > ᴱQ. sahta ✧ PE14/66
sikta > sixta kt > xt ᴱ✶siktā > ᴱQ. sihta ✧ PE13/163